Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 040 976€ 4 633 206€ 4 212 643€ 2 661 827€ 2 013 372€ 2 205 970€ 851 634€ 4 768 172€ 1 694 930€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 102 389 € 4 893 409 € 4 340 790 € 3 317 743 € 2 396 434 € 2 889 177 € 1 890 702 € 4 772 525 € 2 343 259 € 740 376 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 228€ 2 403€ 234€ 818€ 150€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 040 976€ 4 627 978€ 4 210 241€ 2 661 593€ 2 012 554€ 2 205 820€ 851 635€ 4 768 172€ 1 694 930€ 537 212€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
61 322€ 235 895€ 116 003€ 506 697€ 383 062€ 681 415€ 1 001 751€ 194 881€ 203 164€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
133 499€ 29 886€ 449 778€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
91€ 24 308€ 12 143€ 15 720€ 1 792€ 7 430€ 4 353€ 3 670€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 937 533 € 4 719 725 € 4 404 417 € 2 982 278 € 2 189 339 € 2 738 520 € 2 658 576 € 4 197 594 € 1 967 673 € 784 741 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
27 540€ 29 648€ 50 981€ 30 609€ 33 730€ 30 119€ 48 394€ 40 876€ 44 944€ 16 634€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 050 542€ 3 245 979€ 3 079 980€ 1 908 102€ 1 398 927€ 1 884 985€ 1 680 880€ 3 352 258€ 1 062 887€ 471 977€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
990 266 € 1 018 598 € 826 584 € 636 381 € 491 678 € 564 878 € 693 771 € 692 277 € 556 627 € 198 270 €
16
E.1.
Mzdové náklady
715 893€ 737 280€ 597 632€ 460 927€ 358 265€ 412 036€ 518 356€ 529 179€ 413 970€ 146 221€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
251 116€ 256 915€ 208 515€ 162 198€ 122 544€ 136 871€ 157 396€ 152 779€ 134 762€ 48 170€
19
E.4.
Sociálne náklady
23 257€ 24 403€ 20 437€ 13 256€ 10 869€ 15 971€ 18 019€ 10 319€ 7 895€ 3 879€
20
F.
Dane a poplatky
2 000€ 22€ 372€ 1 871€ 391€ 478€ 706€ 556€ 2 453€ 191€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
837 315€ 414 896€ 435 281€ 267 846€ 259 304€ 251 700€ 107 434€ 104 854€ 112 328€ 104 778€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
837 315€ 414 896€ 435 281€ 267 846€ 259 304€ 251 700€ 107 434€ 104 854€ 112 328€ 104 778€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
108 705€ 20 900€ 183 869€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
101 184€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
29 870€ 10 582€ 11 219€ 28 764€ 5 309€ 6 360€ 5 307€ 6 773€ 4 565€ -7 109€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
164 856 € 173 684 € -63 627 € 335 465 € 207 095 € 150 657 € -767 874 € 574 931 € 375 586 € -44 365 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 024 216 € 1 593 474 € 1 197 686 € 1 229 813 € 963 777 € 972 281 € 124 112 € 1 375 038 € 781 980 € 251 765 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 461 € 4 686 € 1 160 865 € 36 472 € 24 756 € 26 144 € 30 460 € 16 256 € 3 670 € 602 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 156 360€ 25 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 447 € 4 686 € 4 504 € 11 445 € 24 749 € 25 891 € 30 411 € 16 199 € 3 670 € 297 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8 447€ 4 686€ 4 504€ 11 445€ 24 749€ 25 891€ 30 411€ 16 199€ 3 670€ 297€
42
XII.
Kurzové zisky
14€ 1€ 27€ 7€ 253€ 49€ 57€ 293€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
12€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
153 598 € 165 567 € 888 717 € 216 572 € 158 958 € 118 707 € 79 989 € 68 586 € 62 911 € 31 413 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
662 989€ 25 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
114 161 € 116 792 € 169 341 € 161 621 € 153 295 € 111 495 € 71 782 € 64 152 € 61 462 € 31 187 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
114 161€ 116 792€ 169 341€ 161 621€ 153 295€ 111 495€ 71 782€ 64 152€ 61 462€ 31 187€
52
O.
Kurzové straty
1 114€ 843€ 516€ 164€ 130€ 168€ 263€ 389€ 30€ 31€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
38 323€ 47 932€ 55 871€ 29 787€ 5 533€ 7 044€ 7 944€ 4 045€ 1 419€ 195€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-145 137 € -160 881 € 272 148 € -180 100 € -134 202 € -92 563 € -49 529 € -52 330 € -59 241 € -30 811 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
19 719 € 12 803 € 208 521 € 155 365 € 72 893 € 58 094 € -817 403 € 522 601 € 316 345 € -75 176 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 334 € 20 577 € 17 234 € 13 639 € 1 367 € 2 880 € 2 881 € 99 444 € 47 616 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
10 052€ 15 540€ 33 316€ 13 639€ 1 367€ 2 880€ 2 881€ 99 444€ 47 616€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-8 718€ 5 037€ -16 082€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
18 385 € -7 774 € 191 287 € 141 726 € 71 526 € 55 214 € -820 284 € 423 157 € 268 729 € -75 176 €