Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
311 557€ 172 984€ 298 199€ 1 580€ 74 817€ 123 641€ 160 853€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
311 696 € 317 919 € 298 199 € 179 504 € 75 047 € 143 776 € 176 882 € 259 858 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 286€ 1 580€ 36 563€ 117 846€ 142 690€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
19 907€
05
III.
Tržby z predaja služieb
311 557€ 317 154€ 275 006€ 177 924€ 75 047€ 107 210€ 43 008€ 69 909€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
16 000€ 47 258€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
139€ 765€ 3€ 28€ 1€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
376 756 € 327 822 € 197 813 € 131 212 € 113 910 € 144 327 € 247 158 € 266 333 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 286€ 5 799€ 28 799€ 91 073€ 97 348€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
26 330€ 22 625€ 13 656€ 10 887€ 7 392€ 9 954€ 20 647€ 41 657€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
50 313€ 16 159€ 88 180€ 46 705€ 7 271€ 7 460€ 7 413€ 37 496€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
10 614 € 9 575 € 4 189 € -228 € 3 201 € 9 240 € 13 701 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 816€ 6 927€ 3 086€ 2 361€ 6 759€ 9 384€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 751€ 2 438€ 1 086€ -228€ 828€ 2 378€ 3 303€
19
E.4.
Sociálne náklady
47€ 210€ 17€ 12€ 103€ 1 014€
20
F.
Dane a poplatky
6 284€ 9 291€ 2 213€ 401€ 590€ 443€ 441€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
256 299€ 240 659€ 83 044€ 64 671€ 97 698€ 91 317€ 98 772€ 74 260€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
256 299€ 240 659€ 83 044€ 64 671€ 97 698€ 91 317€ 98 772€ 74 260€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
18 671€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26 916€ 29 513€ 3 245€ 2 749€ 1 187€ 3 153€ 1 342€ 1 430€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-65 060 € -9 903 € 100 386 € 48 292 € -38 863 € -551 € -70 276 € -6 475 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
234 914 € 278 370 € 193 077 € 116 113 € 60 384 € 97 560 € 41 721 € 36 098 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 336 € 1 719 € 2 189 € 802 € 1 002 € 2 € 1 € 9 201 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
2€ 32€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3 336€ 1 719€ 2 189€ 802€ 1 001€ 9 169€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
14 734 € 12 874 € 1 550 € 2 433 € 2 825 € 1 380 € 3 249 € 3 375 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
13 938 € 12 073 € 522 € 137 € 649 € 1 160 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
13 938€ 12 073€ 522€ 137€ 649€ 1 160€
52
O.
Kurzové straty
9€ 12€ 3€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
796€ 792€ 1 028€ 2 421€ 2 825€ 1 243€ 2 600€ 2 212€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-11 398 € -11 155 € 639 € -1 631 € -1 823 € -1 378 € -3 248 € 5 826 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-76 458 € -21 058 € 101 025 € 46 661 € -40 686 € -1 929 € -73 524 € -649 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
12 537 € 960 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
12 537€ 960€ 960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-76 458 € -21 058 € 88 488 € 45 701 € -41 646 € -2 889 € -74 484 € -649 €