Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
157 400 € 117 819 € 196 961 € 186 082 € 190 616 € 124 540 € 99 352 € 83 679 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
93 095€ 71 242€ 196 961€ 185 964€ 190 614€ 124 540€ 99 116€ 83 524€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
236€ 155€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
64 305€ 46 577€ 118€ 2€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
159 927 € 165 652 € 208 497 € 164 616 € 152 114 € 137 244 € 130 235 € 125 166 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 012€ 5 975€ 12 967€ 12 367€ 15 242€ 11 677€ 9 629€ 10 762€
11
C.
Služby
43 750€ 36 855€ 55 120€ 47 240€ 47 768€ 46 106€ 56 728€ 31 484€
12
D.
Osobné náklady
103 698€ 120 691€ 136 887€ 102 691€ 82 524€ 71 773€ 56 309€ 57 823€
13
E.
Dane a poplatky
1 208€ 701€ 1 774€ 607€ 1 717€ 401€ 528€ 91€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 230€ 1 230€ 1 553€ 1 589€ 4 247€ 7 190€ 7 028€ 25 006€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
29€ 200€ 196€ 122€ 616€ 97€ 13€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-2 527 € -47 833 € -11 536 € 21 466 € 38 502 € -12 704 € -30 883 € -41 487 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
39 333 € 28 412 € 128 874 € 126 357 € 127 604 € 66 757 € 32 759 € 41 278 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 4 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
1€ 4€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
503 € 668 € 1 190 € 1 213 € 1 128 € 2 026 € 2 791 € 2 638 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
729€ 1 229€ 1 567€
32
N.
Kurzové straty
63€ 7€ 8€ 19€ 2€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
440€ 661€ 1 182€ 1 194€ 1 126€ 1 297€ 1 562€ 1 071€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-503 € -668 € -1 189 € -1 209 € -1 128 € -2 026 € -2 791 € -2 638 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-3 030 € -48 501 € -12 725 € 20 257 € 37 374 € -14 730 € -33 674 € -44 125 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-3 030 € -48 501 € -12 725 € 20 257 € 36 414 € -15 690 € -34 634 € -45 085 €