Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
05.05.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 798 339 € 2 658 393 € 1 830 391 € 1 945 041 € 2 020 943 € 1 750 734 € 286 038 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 236 794 € 1 280 556 € 1 282 887 € 1 316 659 € 1 347 931 € 1 380 752 € 53 438 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
36 407 € 48 654 € 29 387 € 20 824 € 9 214 € 3 613 € 5 012 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
2 083€ 4 583€
005
A.I.2
Software
34 136€ 43 133€ 27 699€ 816€ 2 214€ 3 613€ 5 012€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
188€ 938€ 1 688€ 2 438€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
17 570€ 7 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 199 757 € 1 231 272 € 1 252 870 € 1 295 835 € 1 338 717 € 1 377 139 € 48 426 €
012
A.II.1
Pozemky
360 111€ 360 111€ 360 111€ 360 111€ 360 111€ 360 111€
013
A.II.2
Stavby
820 492€ 854 614€ 888 736€ 922 859€ 954 989€ 981 894€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
17 180€ 16 547€ 4 023€ 12 865€ 23 617€ 35 134€ 48 426€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 974€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
630 € 630 € 630 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
630€ 630€ 630€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 559 522 € 1 375 175 € 540 473 € 617 171 € 658 209 € 367 207 € 230 877 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 266 053 € 426 668 € 362 716 € 285 998 € 223 772 € 150 545 € 69 486 €
032
B.I.1
Materiál
174 433€ 132 339€ 94 226€ 89 520€ 155 826€ 150 545€ 69 486€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
108 004€ 58 383€ 53 590€ 17 131€ 23 200€
034
B.I.3
Výrobky
379 147€ 140 562€ 158 177€ 140 640€ 38 644€
036
B.I.5
Tovar
604 469€ 95 384€ 56 723€ 38 707€ 6 102€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
15 180 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
15 180€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
675 128 € 861 145 € 172 713 € 324 580 € 425 971 € 104 641 € 80 890 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
660 574€ 831 818€ 153 761€ 297 225€ 405 079€ 50 588€ 31 721€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
13 431€ 29 120€ 17 616€ 25 203€ 13 752€ 41 008€ 40 857€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 123€ 207€ 1 336€ 2 152€ 7 140€ 13 045€ 8 312€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
618 341 € 72 182 € 5 044 € 6 593 € 8 466 € 112 021 € 80 501 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 585€ 1 226€ 785€ 67€ 8 466€ 9 822€ 9 207€
057
B.IV.2
Účty v bankách
616 756€ 70 956€ 4 259€ 6 526€ 102 199€ 71 294€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 023 € 2 662 € 7 031 € 11 211 € 14 803 € 2 775 € 1 723 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 926€ 2 662€ 7 031€ 11 211€ 14 803€ 2 775€ 1 723€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
97€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 798 339 € 2 658 393 € 1 830 391 € 1 945 041 € 2 020 943 € 1 750 734 € 286 038 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 594 345 € 954 094 € 951 072 € 59 421 € 409 512 € 418 289 € 178 882 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
21 639 € 19 223 € 19 223 € 12 000 € 12 000 € 7 500 € 7 500 €
069
A.I.1
Základné imanie
21 639€ 19 223€ 19 223€ 12 000€ 12 000€ 7 500€ 7 500€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 527 242 € 2 056 097 € 2 056 097 € 798 575 € 798 575 € 200 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 527 242€ 2 056 097€ 2 056 097€ 798 575€ 798 575€ 200 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 121 976 € -1 124 998 € -751 904 € -401 814 € 210 039 € 170 632 € 49 644 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
210 039€ 210 039€ 170 632€ 49 644€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 121 976€ -1 124 998€ -751 904€ -611 853€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
166 690 € 3 022 € -373 094 € -350 090 € -611 852 € 39 407 € 120 988 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 152 944 € 1 699 716 € 879 319 € 1 884 769 € 1 609 217 € 1 328 832 € 102 144 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
45 301 € 7 625 € 10 571 € 12 894 € 50 860 € 11 478 € 8 081 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
6 051€ 3 925€ 5 280€ 8 344€ 50 860€ 11 478€ 8 081€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
39 250€ 3 700€ 5 291€ 4 550€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
278 € 8 217 € 489 € 358 € 201 € 484 € 2 182 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
7 684€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
278€ 533€ 489€ 358€ 201€ 484€ 2 182€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 775 315 € 1 209 167 € 130 434 € 789 385 € 416 029 € 121 348 € 91 881 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
470 783€ 691 041€ 89 007€ 76 774€ 164 151€ 84 667€ 37 963€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
1 197 481€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
83 279€ 498 626€ 16 954€ 678 808€ 212 411€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
14 806€ 11 998€ 12 788€ 19 202€ 22 471€ 20 789€ 16 804€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 756€ 7 083€ 7 648€ 11 569€ 14 190€ 13 270€ 9 394€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 210€ 273€ 4 037€ 2 520€ 2 719€ 2 622€ 27 716€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
146€ 512€ 87€ 4€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
332 050 € 474 707 € 737 825 € 1 082 132 € 1 142 127 € 1 195 522 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
219 850€ 332 050€ 444 250€ 756 450€ 836 900€ 949 100€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
112 200€ 142 657€ 293 575€ 325 682€ 305 227€ 246 422€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
51 050 € 4 583 € 851 € 2 214 € 3 613 € 5 012 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
35€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
51 050€ 4 583€ 816€ 2 214€ 3 613€ 5 012€