Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
76 990 € 91 226 € 81 297 € 85 091 € 70 872 € 53 577 € 40 546 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
980€ 1 354€ 15 567€ 17 344€ 10 129€ 6 944€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
75 830€ 91 573€ 66 039€ 65 809€ 50 533€ 36 455€ 32 478€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-3 092€ 363€ 747€ -5 910€ 6 856€ 1 037€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
14 875€ 2 960€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
180€ 1 391€ 20€ 8€ 8 905€ 137€ 87€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
82 530 € 88 784 € 85 499 € 81 481 € 67 667 € 49 520 € 40 234 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 810€ 1 286€ 8 773€ 10 689€ 4 014€ 5 327€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
34 409€ 43 189€ 48 876€ 41 582€ 33 980€ 27 063€ 20 923€
11
C.
Služby
40 429€ 37 197€ 31 344€ 17 876€ 15 073€ 17 155€ 13 356€
12
D.
Osobné náklady
2 413€ 4 329€ 12 461€ 7 643€ 854€ 263€
13
E.
Dane a poplatky
123€ 131€ 200€ 133€ 156€ 332€ 268€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 159€ 2 112€ 563€ 563€ 94€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
600€ 2 456€ 187€ 93€ 32€ 102€ 97€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-5 540 € 2 442 € -4 202 € 3 610 € 3 205 € 4 057 € 312 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-2 838 € 8 163 € -13 818 € 13 892 € 2 225 € 5 208 € 853 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
23 € 11 € 3 € 62 € 90 € 6 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
23€ 11€ 3€ 62€ 90€ 6€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 526 € 1 370 € 1 263 € 302 € 263 € 237 € 251 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
751€ 1 014€ 703€
32
N.
Kurzové straty
306€ 213€ 272€ 230€ 248€ 185€ 200€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
469€ 143€ 288€ 72€ 15€ 52€ 51€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 503 € -1 359 € -1 260 € -302 € -201 € -147 € -245 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-7 043 € 1 083 € -5 462 € 3 308 € 3 004 € 3 910 € 67 €
36
P.
Daň z príjmov
239€ 960€ 1 264€ 1 040€ 1 006€ 47€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-7 043 € 844 € -6 422 € 2 044 € 1 964 € 2 904 € 20 €