Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MYNAP, s. r. o. [zrušená]

2015 2014
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 482 436€ 5 822 844€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 481 772 € 5 822 829 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 280 025€ 5 822 213€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
88 592€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
113 155€ 616€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 526 545 € 5 663 852 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 104 817€ 5 541 831€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 069€ 10 043€
14
D.
Služby
35 114€ 40 173€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
55 294 € 42 633 €
16
E.1.
Mzdové náklady
42 156€ 31 438€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
12 927€ 11 014€
19
E.4.
Sociálne náklady
211€ 181€
20
F.
Dane a poplatky
418€ 994€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 293€ 24 899€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 293€ 24 899€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
97 760€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
208 780€ 3 279€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-44 773 € 158 977 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
132 025 € 230 166 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
663 € 16 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 4 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
662€ 1€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
11€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
168 144 € 79 628 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
163 082 € 76 311 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
163 082€ 76 311€
52
O.
Kurzové straty
3 876€ 464€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 186€ 2 853€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-167 481 € -79 612 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-212 254 € 79 365 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 17 698 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 17 698€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-215 134 € 61 667 €