Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
28 310€ 38 979 340€ 40 005 328€ 50 490 691€ 41 161 984€ 31 874 776€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
28 309 € 39 027 647 € 40 025 146 € 50 511 139 € 41 165 932 € 32 255 306 € 28 631 703 € 26 975 399 € 861 798 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 980€ 36 772 193€ 39 595 334€ 50 173 256€ 40 888 912€ 31 699 131€ 28 628 370€ 26 975 229€ 861 767€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
18 329€ 2 248 025€ 409 994€ 317 435€ 273 073€ 231 175€ 3 333€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 167€ 19 817€ 19 355€ 325 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
262€ 1€ 1 093€ 3 947€ 170€ 31€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
41 595 € 39 038 474 € 39 840 674 € 50 355 710 € 41 039 760 € 32 216 830 € 28 569 780 € 26 957 737 € 858 796 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
34 507 372€ 39 327 676€ 49 923 247€ 40 562 913€ 31 585 535€ 28 527 010€ 26 936 449€ 857 698€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
17 075€ 986 322€ 147 165€ 83 297€ 133 214€ 61 624€ 1 257€ 2 177€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
21 529€ 3 424 922€ 165 816€ 223 170€ 250 270€ 183 596€ 11 964€ 11 431€ 182€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
76 188 € 68 784 € 56 168 € 44 433 € 23 168 € 7 254 € 7 500 € 625 €
16
E.1.
Mzdové náklady
56 445€ 51 109€ 40 579€ 33 664€ 17 767€ 5 540€ 5 525€ 460€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
18 948€ 17 430€ 14 120€ 10 631€ 5 278€ 1 684€ 1 945€ 162€
19
E.4.
Sociálne náklady
795€ 245€ 1 469€ 138€ 123€ 30€ 30€ 3€
20
F.
Dane a poplatky
2 959€ 24 192€ 24 552€ 27 635€ 10 262€ 5 929€ 967€ 3€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
106 456€ 29 541€ 37 562€ 41 898€ 20 563€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
106 456€ 29 541€ 37 562€ 41 898€ 20 563€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16 555€ 10 936€ 312 714€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
32€ 2 923€ 225€ 1 716€ 1 106€ 2 366€ 765€ 180€ 288€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-13 286 € -10 827 € 184 472 € 155 429 € 126 172 € 38 476 € 61 923 € 17 662 € 3 002 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-10 295 € 101 602 € 364 671 € 260 977 € 215 588 € 99 551 € 91 472 € 25 172 € 3 887 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
197 € 7 € 3 € 3 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 € 3 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7€ 3€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
197€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
55 € 2 252 € 12 170 € 23 414 € 9 996 € 4 163 € 1 829 € 537 € 3 160 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 € 11 € 1 € 1 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7€ 11€ 1€ 1€
52
O.
Kurzové straty
47€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55€ 2 252€ 12 163€ 23 403€ 9 948€ 4 162€ 1 829€ 537€ 3 160€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-55 € -2 252 € -11 973 € -23 414 € -9 996 € -4 156 € -1 826 € -534 € -3 160 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-13 341 € -13 079 € 172 499 € 132 015 € 116 176 € 34 320 € 60 097 € 17 128 € -158 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
49 039 € 30 733 € 27 866 € 28 839 € 15 383 € 3 832 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
49 039€ 30 733€ 27 866€ 28 839€ 15 383€ 3 832€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
0 € -13 341 € -13 079 € 123 460 € 101 282 € 88 310 € 5 481 € 44 714 € 13 296 € -158 €