Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ADVANCE OIL s. r. o.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
30 910 632 € 12 803 887 € 284 € 1 390 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
23 442 959€ 12 803 163€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
724€ 284€ 1 390€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 467 673€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
30 628 406 € 12 656 697 € 824 € 8 121 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
23 003 263€ 12 555 134€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 252€ 7 606€ 75€ 437€
11
C.
Služby
21 728€ 16 970€ 749€ 7 654€
12
D.
Osobné náklady
81 804€ 55 019€
13
E.
Dane a poplatky
287€ 2 650€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 519€ 3 219€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 509 553€ 16 099€ 30€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
282 226 € 147 190 € -540 € -6 731 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
411 716 € 224 177 € -540 € -6 701 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
16 € 50 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
16€ 12€
25
XI.
Kurzové zisky
38€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
76 429 € 33 339 € 82 € 69 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
51 190€ 31 576€
32
N.
Kurzové straty
397€ 1 240€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
24 842€ 523€ 82€ 69€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-76 413 € -33 289 € -82 € -69 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
205 813 € 113 901 € -622 € -6 800 €
36
P.
Daň z príjmov
47 643€ 26 941€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
158 170 € 86 960 € -1 582 € -6 800 €