Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PRECISION TUBES EUROPE s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 128 107€ 2 304 424€ 2 727 853€ 2 592 893€ 2 014 373€ 1 693 356€ 1 183 230€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 431 633 € 2 698 799 € 2 683 080 € 2 582 040 € 2 354 806 € 2 211 039 € 1 826 026 € 1 188 028 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
802€ 3 318€ 3 633€ 1 737€ 5 667€ 8 133€ 5 629€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 062 205€ 2 239 473€ 2 319 665€ 2 160 992€ 1 919 007€ 1 824 419€ 1 657 676€ 1 157 146€
05
III.
Tržby z predaja služieb
65 902€ 64 149€ 83 136€ 92 680€ 93 629€ 89 893€ 27 547€ 20 455€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
9 276€ 246 116€ 106 597€ 167 928€ 141 084€ 131 000€ 44 865€ -8 662€
07
V.
Aktivácia
122 147€ 111 474€ 125 760€ 141 154€ 174 083€ 97 616€ 45 566€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
66 961€ 23 560€ 5 182€ 1 175€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
105 142€ 13 225€ 44 604€ 15 653€ 20 084€ 61 269€ 42 239€ 13 460€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 607 455 € 2 773 850 € 2 731 549 € 2 733 651 € 2 536 673 € 2 487 785 € 1 775 647 € 1 426 639 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 777€ 2 854€ 3 473€ 1 757€ 19 204€ 8 473€ 1 044€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
547 904€ 567 942€ 711 760€ 654 894€ 508 517€ 695 958€ 520 148€ 355 997€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
474 566€ 548 561€ 585 893€ 579 522€ 566 581€ 562 101€ 291 876€ 238 725€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 255 310 € 1 310 907 € 1 191 331 € 1 062 176 € 1 083 003 € 886 350 € 677 803 € 570 140 €
16
E.1.
Mzdové náklady
889 590€ 929 065€ 847 937€ 758 102€ 767 534€ 633 459€ 485 094€ 396 062€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
308 846€ 323 969€ 294 485€ 259 535€ 276 017€ 219 687€ 168 960€ 152 189€
19
E.4.
Sociálne náklady
56 874€ 57 873€ 48 909€ 44 539€ 39 452€ 33 204€ 23 749€ 21 889€
20
F.
Dane a poplatky
1 447€ 2 615€ 1 648€ 1 741€ 595€ 710€ 540€ 495€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
208 461€ 209 342€ 207 781€ 400 112€ 342 324€ 264 968€ 247 666€ 243 876€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
208 461€ 209 342€ 207 781€ 400 112€ 342 324€ 264 968€ 247 666€ 243 876€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
63 654€ 4 956€ 4 872€ 1 894€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
56 113€ 128 750€ 30 282€ 31 733€ 29 024€ 56 600€ 29 141€ 16 362€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-175 822 € -75 051 € -48 469 € -151 611 € -181 867 € -276 746 € 50 379 € -238 611 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 237 060 € 1 544 734 € 1 337 969 € 1 328 498 € 1 252 685 € 871 332 € 963 290 € 578 802 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
528 € 0 € 44 874 € 10 853 € 1 701 € 16 699 € 656 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
100€ 9 000€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 7 € 6 € 2 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 7€ 6€ 2€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
528€ 0€ 10€ 10 851€ 1 594€ 7 693€ 654€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
44 864€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
11 152 € 41 782 € 85 783 € 50 079 € 57 711 € 29 803 € 9 980 € 17 179 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
14 700€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 103 € 38 905 € 34 858 € 20 973 € 52 826 € 6 062 € 8 310 € 16 018 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
993€ 35 993€ 34 481€ 20 458€ 52 592€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
6 110€ 2 912€ 377€ 515€ 234€ 6 062€ 8 310€ 16 018€
52
O.
Kurzové straty
184€ 77€ 49 639€ 27 979€ 3 327€ 8 046€ 497€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 865€ 2 800€ 1 286€ 1 127€ 1 558€ 995€ 1 173€ 1 161€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-10 624 € -41 782 € -40 909 € -39 226 € -56 010 € -13 104 € -9 324 € -17 178 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-186 446 € -116 833 € -89 378 € -190 837 € -237 877 € -289 850 € 41 055 € -255 789 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-7 244 € -25 889 € -18 307 € -97 448 € -73 346 € 3 862 € -7 949 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
58€ 2 880€ 356€ 2 880€ 2 881€ 2 880€ 7 010€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-7 302€ -28 769€ -18 663€ -100 328€ -76 227€ 982€ -14 959€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-179 202 € -90 944 € -71 071 € -93 389 € -164 531 € -293 712 € 49 004 € -255 789 €