Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 344 595€ 1 786 904€ 1 372 875€ 8 058 916€ 7 021 243€ 5 070 379€ 3 995 192€ 2 209 488€ 1 168 199€ 873 279€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 716 559 € 2 233 034 € 1 475 685 € 8 060 478 € 7 021 243 € 5 075 398 € 4 010 736 € 2 216 829 € 1 183 799 € 873 802 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
331€ 8 150€ 11 681€ 2 699€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 344 264€ 1 778 754€ 1 361 193€ 8 056 217€ 7 021 243€ 5 070 379€ 3 995 192€ 2 209 488€ 1 168 199€ 873 279€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
9 675€ 38 583€ 1 500€ 4 333€ 13 417€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
362 289€ 446 130€ 64 228€ 1 562€ 3 519€ 11 211€ 7 341€ 2 183€ 523€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 595 467 € 2 185 438 € 2 443 305 € 7 928 973 € 6 905 037 € 5 015 097 € 3 924 493 € 2 191 592 € 1 167 630 € 857 345 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
300€ 117€ 13 760€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
29 725€ 63 742€ 56 313€ 56 349€ 59 310€ 41 928€ 33 574€ 13 560€ 12 460€ 7 755€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
4 377 800€ 2 025 427€ 2 196 111€ 7 695 613€ 6 720 972€ 4 878 062€ 3 831 467€ 2 154 325€ 1 119 076€ 842 035€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
50 302 € 55 457 € 66 957 € 152 300 € 106 226 € 76 432 € 40 539 € 15 274 € 16 280 € 1 082 €
16
E.1.
Mzdové náklady
41 949€ 41 317€ 50 168€ 112 550€ 78 614€ 58 051€ 31 067€ 11 591€ 12 039€ 800€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 153€ 13 937€ 16 739€ 39 648€ 27 612€ 18 381€ 9 472€ 3 683€ 4 236€ 282€
19
E.4.
Sociálne náklady
200€ 203€ 50€ 102€ 5€
20
F.
Dane a poplatky
306€ 675€ 741€ 749€ 882€ 514€ 465€ 690€ 525€ 425€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 774€ 9 484€ 8 630€ 21 900€ 16 309€ 18 161€ 14 282€ 7 445€ 4 063€ 5 241€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 774€ 9 484€ 8 630€ 21 900€ 16 309€ 18 161€ 14 282€ 7 445€ 4 063€ 5 241€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
48 234€ 1 298€ 4 166€ 10 937€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
128 260€ 30 536€ 52 559€ 2 062€ 40€ 298€ 4 289€ 807€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
121 092 € 47 596 € -967 620 € 131 505 € 116 206 € 60 301 € 86 243 € 25 237 € 16 169 € 16 457 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-63 230 € -302 382 € -893 310 € 306 954 € 240 961 € 150 389 € 130 151 € 41 603 € 36 663 € 23 489 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 165 € 8 450 € 4 179 € 8 982 € 4 561 € 1 523 € 144 € 5 662 € 4 857 € 68 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 € 112 € 6 € 15 € 16 € 282 € 15 € 18 € 18 € 4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
6€ 15€ 16€ 282€ 15€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6€ 112€ 18€ 18€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
6 159€ 8 338€ 4 173€ 3 671€ 279€ 1 226€ 129€ 2 265€ 3 750€ 64€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5 296€ 4 266€ 15€ 3 379€ 1 089€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
33 633 € 13 458 € 18 741 € 107 433 € 85 763 € 37 246 € 71 605 € 18 605 € 14 560 € 4 217 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 € 4 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
5€ 4€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
30 782€ 11 115€ 11 114€ 89 386€ 72 786€ 20 324€ 10 333€ 1 135€ 2 660€ 2 763€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 851€ 2 343€ 7 627€ 18 047€ 12 977€ 16 922€ 61 267€ 17 466€ 11 900€ 1 454€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-27 468 € -5 008 € -14 562 € -98 451 € -81 202 € -35 723 € -71 461 € -12 943 € -9 703 € -4 149 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
93 624 € 42 588 € -982 182 € 33 054 € 35 004 € 24 578 € 14 782 € 12 294 € 6 466 € 12 308 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
13 748 € 4 814 € 10 134 € 9 724 € 7 982 € 5 495 € 3 160 € 2 900 € 3 156 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
13 748€ 4 814€ 10 134€ 9 724€ 7 982€ 5 495€ 3 160€ 2 900€ 3 156€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
79 876 € 37 774 € -982 182 € 22 920 € 25 280 € 16 596 € 9 287 € 9 134 € 3 566 € 9 152 €