Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 282 313€ 0€ 219 340€ 1 470€ 5 201€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
55 913€ 97 000€ 218 115€ 1 470€ 5 125€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-55 913 € 185 313 € 0 € 1 225 € 0 € 76 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 581 561 € 1 638 368 € 1 615 683 € 939 638 € 765 637 € 525 609 € 48 713 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 783 081€ 1 183 368€ 1 231 183€ 939 638€ 765 637€ 525 609€ 48 713€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
798 480€ 455 000€
07
II.3
Aktivácia
0€ 384 500€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 183 265 € 1 214 739 € 950 139 € 666 787 € 574 633 € 468 403 € 46 802 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
731 218€ 417 284€ 527 637€ 294 908€ 219 284€ 150 450€ 32 950€
10
B.2
Služby
1 452 047€ 797 455€ 422 502€ 371 879€ 355 349€ 317 953€ 13 852€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
398 296 € 367 716 € 850 857 € 272 851 € 192 229 € 57 206 € 1 987 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
243 261 € 220 918 € 170 039 € 154 625 € 103 920 € 38 356 € 0 €
13
C.1
Mzdové náklady
178 315€ 163 177€ 126 428€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
63 971€ 56 888€ 43 023€
16
C.4
Sociálne náklady
975€ 853€ 588€
17
D
Dane a poplatky
360€ 750€ 486€ 2 426€ 597€ 321€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 459 395€ 191 611€ 28 219€ 2 585€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 311€ 3 924€ 6 162€ 22 680€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 919€ 870€ 14 229€ 1 585€ 22 856€ 1 658€ 528€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
157 067 € 145 178 € 210 632 € -71 234 € 59 317 € 14 286 € 1 459 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
39
N
Nákladové úroky
33 402€ 38 105€ 48 930€ 31 369€ 4 158€ 0€ 11€
41
O
Kurzové straty
1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
45 212€ 31 895€ 32 817€ 9 865€ 8 669€ 732€ 125€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-78 614 € -70 000 € -81 748 € -41 234 € -12 827 € -732 € -136 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
78 453 € 75 178 € 128 884 € -112 468 € 46 490 € 13 554 € 1 323 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
15 124 € 19 144 € 16 429 € 14 941 € 3 076 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
15 124€ 19 144€ 16 429€ 14 941€ 3 076€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
78 453 € 60 054 € 109 740 € -128 897 € 31 549 € 10 478 € 1 323 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
78 453 € 75 178 € 128 884 € -112 468 € 46 490 € 13 554 € 1 323 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
78 453 € 60 054 € 109 740 € -128 897 € 31 549 € 10 478 € 1 323 €