Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ROBI - Slovensko s.r.o. [zrušená]

 • Vydaný 21.6.2018
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 122 z roku 2018 26.6.2018
 • Úpadca ROBI - Slovensko s.r.o.
  IČO: 46256989
  Štefánikova 84
  949 01   Nitra
Oznam

Okresný súd Nitra v konaní vedenom na tunajšom súde pod sp. zn. 29CbR/105/2018, zrušenie spoločnosti:

ROBI - Slovensko, s.r.o., IČO: 46 256 989, so sídlom Štefánikova č. 84, Nitra zverejňuje oznámenie v zmysle ustanovenia § 68 ods. 10 Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov.

V zmysle citovaného ustanovenia rozhodnutie o zrušení spoločnosti môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia.

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 29CbR/105/2018
 • ICS 4118202110
 • Vydal Mgr. Tomáš Zausin

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Výmaz 2.7.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
26.6.2018
Rozhodnutie Zrušenie