Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
23 839 € 28 694 € 27 316 € 23 609 € 13 088 € 9 503 € 14 868 € 14 113 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
23 621 € 28 498 € 27 154 € 23 457 € 12 931 € 9 343 € 14 665 € 13 883 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 762 € 5 910 € 6 017 € 6 494 € 6 900 € 8 504 € 5 561 € 7 488 €
035
B.I.1
Materiál
2 905€ 2 901€ 2 839€ 3 028€ 3 109€ 3 448€ 4 115€ 3 834€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 804€ 2 956€ 3 125€ 3 340€ 3 665€ 4 585€ 975€ 3 006€
037
B.I.3
Výrobky
119€
039
B.I.5
Tovar
53€ 53€ 53€ 126€ 126€ 471€ 471€ 529€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 859 € 6 921 € 2 950 € 234 € 508 € 3 089 € 4 827 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 859 € 6 921 € 2 950 € 234 € 508 € 3 089 € 4 827 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 859€ 6 921€ 2 950€ 234€ 508€ 3 089€ 4 827€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
17 859 € 19 729 € 14 216 € 14 013 € 5 797 € 331 € 6 015 € 1 568 €
072
B.V.1.
Peniaze
35€ 140€ 224€ 134€ 114€ 6€ 169€ 290€
073
B.V.2.
Účty v bankách
17 824€ 19 589€ 13 992€ 13 879€ 5 683€ 325€ 5 846€ 1 278€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
218 € 196 € 162 € 152 € 157 € 160 € 203 € 230 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
218€ 196€ 162€ 152€ 157€ 160€ 203€ 230€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
23 839 € 28 694 € 27 316 € 23 609 € 13 088 € 9 503 € 14 868 € 14 113 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 823 € 12 582 € 13 300 € 17 522 € 11 184 € -2 345 € 4 973 € 1 208 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 301 € 301 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 301€ 301€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-7 846 € -528 € -4 093 € 2 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 000€ 3 000€ 2 000€ 2 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-10 846€ -3 528€ -6 093€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
323 € 7 082 € 7 800 € 12 022 € 13 530 € -7 317 € 3 765 € -6 093 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
18 016 € 16 112 € 14 016 € 6 087 € 1 904 € 11 848 € 9 895 € 12 905 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
47 € 27 € 1 € 57 € 53 € 5 € 1 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
47€ 27€ 1€ 57€ 53€ 5€ 1€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
17 969 € 16 112 € 13 989 € 6 086 € 1 847 € 11 795 € 9 890 € 12 904 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 418 € 2 228 € 3 600 € 2 202 € 171 € 2 982 € 2 778 € 8 992 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 418€ 2 228€ 3 600€ 2 202€ 171€ 2 982€ 2 778€ 8 992€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
12 082€ 10 000€ 6 800€ 6 000€ 900€ 1 800€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
536€ 1 025€ 511€ 740€ 995€ 1 046€ 581€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
323€ 631€ 313€ 363€ 570€ 347€ 340€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
610€ 2 228€ 2 765€ 2 781€ 1 676€ 1 248€ 4 819€ 1 191€