Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
46 167€ 57 602€ 60 931€ 46 990€ 43 142€ 43 253€ 72 010€ 44 137€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
46 167 € 57 602 € 60 931 € 46 990 € 43 142 € 43 253 € 72 010 € 44 137 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
37 844€ 29 352€ 34 536€ 25 775€ 27 065€ 9 675€ 85€ 7 980€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 185€ 1 658€ 1 264€ 2 949€ 13 652€ 27 367€ 63 356€ 33 820€
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 229€ 26 762€ 25 335€ 18 559€ 2 922€ 2 478€ 6 495€ 531€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-151€ -170€ -215€ -325€ -919€ 3 610€ -2 150€ 1 618€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
60€ 11€ 32€ 422€ 123€ 4 224€ 188€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
45 703 € 48 976 € 51 395 € 32 516 € 28 148 € 49 526 € 67 203 € 50 160 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
29 430€ 22 825€ 26 868€ 20 044€ 20 835€ 7 333€ 58€ 3 822€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
425€ 772€ 1 296€ 1 813€ 4 419€ 18 934€ 39 845€ 25 773€
14
D.
Služby
627€ 2 920€ 4 265€ 2 883€ 1 824€ 3 684€ 9 829€ 8 553€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
15 221 € 22 320 € 18 768 € 7 588 € 991 € 19 462 € 17 308 € 11 867 €
16
E.1.
Mzdové náklady
11 068€ 15 567€ 13 015€ 5 395€ 697€ 14 440€ 13 409€ 8 407€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 896€ 5 480€ 4 798€ 1 610€ 291€ 4 604€ 3 013€ 2 959€
19
E.4.
Sociálne náklady
257€ 1 273€ 955€ 583€ 3€ 418€ 886€ 501€
20
F.
Dane a poplatky
89€ 118€ 84€ 86€ 145€ 145€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
50€ 80€ 104€ 79€ 27€ 18€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
464 € 8 626 € 9 536 € 14 474 € 14 994 € -6 273 € 4 807 € -6 023 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
15 625 € 31 085 € 28 491 € 22 218 € 15 642 € 13 179 € 18 054 € 5 801 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 € 1 € 0 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 1 € 0 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 1€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
84 € 84 € 85 € 84 € 84 € 84 € 83 € 70 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
84€ 84€ 85€ 84€ 84€ 84€ 83€ 70€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-84 € -84 € -85 € -84 € -84 € -84 € -82 € -70 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
380 € 8 542 € 9 451 € 14 390 € 14 910 € -6 357 € 4 725 € -6 093 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
57 € 1 460 € 1 651 € 2 368 € 1 380 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
57€ 1 460€ 1 651€ 2 368€ 1 380€ 960€ 960€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
323 € 7 082 € 7 800 € 12 022 € 13 530 € -7 317 € 3 765 € -6 093 €