Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.01.2018
30.09.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04.08.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 095 € 10 207 € 10 281 € 446 € 776 € 607 € 3 526 € 3 633 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
10 095 € 10 207 € 10 281 € 446 € 776 € 607 € 3 526 € 3 633 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 0 € 2 300 € 2 300 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 000€ 10 000€ 10 000€ 0€ 2 300€ 2 300€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
95 € 207 € 281 € 446 € 776 € 607 € 1 226 € 1 333 €
056
B.IV.1
Peniaze
95€ 207€ 281€ 446€ 776€ 607€ 1 175€ 1 175€
057
B.IV.2
Účty v bankách
158€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
51€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
10 095 € 10 207 € 10 281 € 446 € 776 € 607 € 3 526 € 3 633 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 243 € 5 450 € 7 464 € -2 148 € -1 180 € -299 € 2 860 € 3 633 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
10 000 € 10 000 € 10 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-9 550 € -7 536 € -7 148 € -6 180 € -5 299 € -2 139 € -1 367 € -760 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-760€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-1 207 € -2 014 € -388 € -968 € -881 € -3 160 € -773 € -607 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 852 € 4 757 € 2 817 € 2 594 € 1 956 € 906 € 666 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
240 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
240€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 126 € 2 231 € 491 € 906 € 906 € 666 € 666 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 126€ 2 231€ 491€ 426€ 426€ 186€ 186€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
480€ 480€ 480€ 480€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
2 726€ 2 526€ 2 326€ 1 688€ 1 050€