Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
421 763 € 347 568 € 232 898 € 122 615 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
421 763€ 347 568€ 232 898€ 122 615€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
413 994 € 340 746 € 228 458 € 120 056 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
74 719€ 50 914€ 23 698€ 11 139€
11
C.
Služby
330 785€ 280 805€ 198 258€ 104 218€
12
D.
Osobné náklady
7 692€ 8 195€ 5 864€ 4 243€
13
E.
Dane a poplatky
798€ 832€ 638€ 456€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
7 769 € 6 822 € 4 440 € 2 559 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
16 259 € 15 849 € 10 942 € 7 258 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 391 € 1 602 € 2 097 € 846 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 043€ 1 251€ 1 627€ 304€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
348€ 351€ 470€ 542€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 391 € -1 602 € -2 097 € -846 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
6 378 € 5 220 € 2 343 € 1 713 €
36
P.
Daň z príjmov
1 403€ 1 156€ 515€ 394€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
4 975 € 4 064 € 1 828 € 1 319 €