Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AGROGROUP s. r. o. [zrušená]

2013 2012 2011
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.09.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 136 561 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
19 530 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
19 530 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
19 530€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 116 936 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
161 764 €
032
B.I.1
Materiál
160 896€
036
B.I.5
Tovar
868€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
543 021 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
89 701€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
453 320€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
412 151 €
056
B.IV.1
Peniaze
412 017€
057
B.IV.2
Účty v bankách
134€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
95 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
95€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 136 561 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-234 833 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
100 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
100 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
220 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
220 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-418 322 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-418 322€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-136 511 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 371 394 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
781 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
781€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
573 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
573€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
683 480 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
680 329€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
254€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
37€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 124€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
894€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
842€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
686 560€