Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
89 367 € 45 758 € 50 711 € 53 164 € 57 522 € 32 076 € 7 200 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
20 924 € 988 € 3 950 € 6 913 € 9 876 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
20 924 € 988 € 3 950 € 6 913 € 9 876 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 924€ 988€ 3 950€ 6 913€ 9 876€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
68 443 € 45 758 € 49 723 € 49 214 € 50 609 € 22 200 € 7 200 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
965 € 1 254 € 1 931 € 2 446 € 14 263 € 9 560 € 1 224 €
036
B.I.5
Tovar
1 224€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
53 341 € 35 660 € 41 408 € 44 488 € 24 092 € 8 590 € 3 258 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
33 341€ 35 660€ 41 408€ 44 488€ 24 092€ 8 559€ 3 258€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
31€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
20 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
14 137 € 8 844 € 6 384 € 2 280 € 12 254 € 4 050 € 2 718 €
056
B.IV.1
Peniaze
14 137€ 8 844€ 6 384€ 2 280€ 12 254€ 4 050€ 2 307€
057
B.IV.2
Účty v bankách
411€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
89 367 € 45 758 € 50 711 € 53 164 € 57 522 € 32 076 € 7 200 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
36 567 € 33 594 € 30 166 € 25 571 € 23 344 € 7 198 € 5 532 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
250 € 250 € 250 € 250 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
28 344 € 24 916 € 21 505 € 18 094 € 2 198 € 532 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 973 € 3 428 € 3 411 € 2 227 € 16 146 € 1 666 € 532 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
52 800 € 12 164 € 20 545 € 27 593 € 34 178 € 24 878 € 1 668 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
33 530 € 11 721 € 12 937 € 14 197 € 13 530 € 7 159 € 1 668 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
7 717€ 9 382€ 10 226€ 11 844€ 8 151€ 6 548€ 1 258€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
24 170€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
176€ 162€ 75€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 467€ 2 177€ 2 636€ 2 353€ 5 379€ 611€ 410€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
19 270 € 443 € 7 608 € 13 396 € 20 648 € 17 719 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
19 270€ 443€ 7 608€ 13 396€ 20 648€ 17 719€