Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
I.
Tržby z predaja tovaru
131 739€ 184 831€ 141 787€ 192 302€ 164 402€ 79 588€ 45 750€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
91 235€ 152 506€ 103 112€ 159 284€ 123 584€ 56 059€ 32 969€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
40 504 € 32 325 € 38 675 € 33 018 € 40 818 € 23 529 € 12 781 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
60 € 2 557 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
60€ 2 557€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
34 462 € 23 138 € 29 064 € 26 480 € 14 386 € 16 754 € 11 094 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 838€ 9 162€ 4 710€ 2 979€ 6 446€ 8 431€ 2 583€
10
B.2
Služby
30 624€ 13 976€ 24 354€ 23 501€ 7 940€ 8 323€ 8 511€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
6 102 € 9 187 € 9 611 € 9 095 € 26 432 € 6 775 € 1 687 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 109 € 1 703 € 223 €
17
D
Dane a poplatky
388€ 191€ 95€ 96€ 375€ 267€ 341€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 246€ 988€ 2 963€ 2 963€ 2 963€ 2 972€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 917€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 939€ 217€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
836€ 709€ 463€ 478€ 471€ 271€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
5 379 € 5 596 € 5 867 € 5 558 € 22 840 € 3 265 € 1 346 €
38
X.
Výnosové úroky
24€
39
N
Nákladové úroky
1 289€ 1 059€ 1 242€ 2 033€ 2 262€ 968€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
351€ 198€ 254€ 338€ 361€ 162€ 655€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 616 € -1 257 € -1 496 € -2 371 € -2 623 € -1 130 € -655 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 763 € 4 339 € 4 371 € 3 187 € 20 217 € 2 135 € 691 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
790 € 911 € 960 € 960 € 4 071 € 469 € 159 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
790€ 911€ 960€ 960€ 4 071€ 469€ 159€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 973 € 3 428 € 3 411 € 2 227 € 16 146 € 1 666 € 532 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 763 € 4 339 € 4 371 € 3 187 € 20 217 € 2 135 € 691 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 973 € 3 428 € 3 411 € 2 227 € 16 146 € 1 666 € 532 €