Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
I.
Tržby z predaja tovaru
184 831€ 141 787€ 192 302€ 164 402€ 79 588€ 45 750€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
152 506€ 103 112€ 159 284€ 123 584€ 56 059€ 32 969€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
32 325 € 38 675 € 33 018 € 40 818 € 23 529 € 12 781 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 557 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 557€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
23 138 € 29 064 € 26 480 € 14 386 € 16 754 € 11 094 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 162€ 4 710€ 2 979€ 6 446€ 8 431€ 2 583€
10
B.2
Služby
13 976€ 24 354€ 23 501€ 7 940€ 8 323€ 8 511€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
9 187 € 9 611 € 9 095 € 26 432 € 6 775 € 1 687 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 703 € 223 €
17
D
Dane a poplatky
191€ 95€ 96€ 375€ 267€ 341€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
988€ 2 963€ 2 963€ 2 963€ 2 972€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
217€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
709€ 463€ 478€ 471€ 271€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
5 596 € 5 867 € 5 558 € 22 840 € 3 265 € 1 346 €
39
N
Nákladové úroky
1 059€ 1 242€ 2 033€ 2 262€ 968€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
198€ 254€ 338€ 361€ 162€ 655€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 257 € -1 496 € -2 371 € -2 623 € -1 130 € -655 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 339 € 4 371 € 3 187 € 20 217 € 2 135 € 691 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
911 € 960 € 960 € 4 071 € 469 € 159 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
911€ 960€ 960€ 4 071€ 469€ 159€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 428 € 3 411 € 2 227 € 16 146 € 1 666 € 532 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 339 € 4 371 € 3 187 € 20 217 € 2 135 € 691 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 428 € 3 411 € 2 227 € 16 146 € 1 666 € 532 €