Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
137 655 € 184 831 € 141 787 € 194 859 € 164 619 € 79 588 € 45 750 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
131 739€ 184 831€ 141 787€ 192 302€ 164 402€ 79 588€ 45 750€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
60€ 2 557€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1 917€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 939€ 217€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
132 276 € 179 235 € 135 920 € 189 301 € 141 779 € 76 323 € 44 404 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
91 235€ 152 506€ 103 112€ 159 284€ 123 584€ 56 059€ 32 969€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 838€ 9 162€ 4 710€ 2 979€ 6 446€ 8 431€ 2 583€
11
C.
Služby
30 624€ 13 976€ 24 354€ 23 501€ 7 940€ 8 323€ 8 511€
12
D.
Osobné náklady
2 109€ 1 703€ 223€
13
E.
Dane a poplatky
388€ 191€ 95€ 96€ 375€ 267€ 341€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 246€ 988€ 2 963€ 2 963€ 2 963€ 2 972€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
836€ 709€ 463€ 478€ 471€ 271€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
5 379 € 5 596 € 5 867 € 5 558 € 22 840 € 3 265 € 1 346 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
6 102 € 9 187 € 9 611 € 9 095 € 26 432 € 6 775 € 1 687 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
24 €
24
X.
Výnosové úroky
24€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
1 640 € 1 257 € 1 496 € 2 371 € 2 623 € 1 130 € 655 €
31
M.
Nákladové úroky
1 289€ 1 059€ 1 242€ 2 033€ 2 262€ 968€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
351€ 198€ 254€ 338€ 361€ 162€ 655€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 616 € -1 257 € -1 496 € -2 371 € -2 623 € -1 130 € -655 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
3 763 € 4 339 € 4 371 € 3 187 € 20 217 € 2 135 € 691 €
36
P.
Daň z príjmov
790€ 911€ 960€ 960€ 4 071€ 469€ 159€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
2 973 € 3 428 € 3 411 € 2 227 € 16 146 € 1 666 € 532 €