Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
159 835 € 159 856 € 104 522 € 59 872 € 42 601 € 68 846 € 59 385 € 56 907 € 21 527 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
119 307 € 110 875 € 78 643 € 7 322 € 42 675 € 47 895 € 39 838 € 16 009 € 13 745 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
119 307 € 60 875 € 78 643 € 7 322 € 42 675 € 47 895 € 39 838 € 16 009 € 13 745 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
119 307€ 60 875€ 78 643€ 7 322€ 40 925€ 47 895€ 39 838€ 16 009€ 13 745€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 750€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
50 000 €
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
50 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
37 607 € 46 900 € 24 786 € 52 332 € -304 € 19 643 € 19 353 € 40 806 € 7 691 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
25 815 € 27 639 € 15 185 € 6 917 € 12 858 € 17 949 € 15 321 € 10 551 € 270 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
18 381 € 26 282 € 14 185 € 6 568 € 13 139 € 17 949 € 15 281 € 7 888 € 270 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
18 381€ 26 282€ 14 185€ 6 568€ 13 139€ 17 949€ 15 281€ 7 888€ 270€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
357€ 211€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 111€ 138€ 40€ 2 663€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
323€ 1 000€ 1 000€ -281€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
3 290 €
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
3 290€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
11 792 € 19 261 € 9 601 € 45 415 € -13 162 € 1 694 € 4 032 € 26 965 € 7 421 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 787€ 4 939€ 4 236€ 44 092€ -13 964€ 519€ 654€ 24 263€ 7 334€
073
B.V.2.
Účty v bankách
7 005€ 14 322€ 5 365€ 1 323€ 802€ 1 175€ 3 378€ 2 702€ 87€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 921 € 2 081 € 1 093 € 218 € 230 € 1 308 € 194 € 92 € 91 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 921€ 2 081€ 1 093€ 218€ 230€ 1 308€ 194€ 92€ 91€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
159 835 € 159 856 € 104 522 € 59 872 € 42 601 € 68 846 € 59 385 € 56 907 € 21 527 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
23 828 € 40 221 € -17 198 € 15 007 € -14 450 € -8 142 € -3 418 € -4 815 € 951 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
50 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-19 450 € -19 450 € -19 450 € -13 142 € -8 418 € -9 816 € -4 049 € 2 499 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 540€ 4 540€ 4 540€ 6 308€ 4 540€ 4 540€ 3 142€ 3 143€ 3 142€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-23 990€ -23 990€ -23 990€ -6 308€ -17 682€ -12 958€ -12 958€ -7 192€ -643€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
38 278 € 4 671 € -2 748 € 15 007 € -6 308 € -4 724 € 1 398 € -5 766 € -6 548 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
136 007 € 129 635 € 121 720 € 44 865 € 57 051 € 76 988 € 62 803 € 61 722 € 20 576 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 091 € 898 € 825 € 107 € 592 € 472 € 316 € 166 € 29 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 091€ 898€ 825€ 107€ 592€ 472€ 316€ 166€ 29€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
96 966 € 76 226 € 61 799 € 22 501 € 32 733 € 42 640 € 29 454 € 59 649 € 19 669 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
95 121 € 62 151 € 51 195 € 35 137 € 6 527 € 8 008 € 3 068 € 40 176 € 566 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
95 121€ 62 151€ 51 195€ 35 137€ 6 527€ 8 008€ 3 068€ 40 176€ 566€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
173€ 330€ 173€ -10 498€ 10 670€ 13 432€ 11 611€ 13 495€ 12 637€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
415€ 608€ 1 669€ 157€ 1 493€ 1 311€ 1 518€ 2 007€ 439€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
230€ 498€ 787€ 4€ 999€ 738€ 887€ 1 707€ 246€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 308€ 12 920€ 8 256€ 503€ 2 969€ 2 940€ 2 927€ 2 264€ 241€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
-281€ -281€ -281€ -2 802€ 10 075€ 16 211€ 9 443€ 5 540€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 002 € 1 002 € 570 € 1 757 € 2 223 € 784 € 549 € 1 907 € 878 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 002€ 1 002€ 570€ 1 757€ 2 223€ 784€ 549€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 907€ 878€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
36 948€ 51 509€ 58 526€ 20 500€ 21 503€ 33 092€ 32 484€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-10 000 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
-10 000€