Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Váš Komfort s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
188 241€ 238 111€ 190 368€ 193 415€ 130 254€ 144 735€ 108 696€ 81 074€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
194 069 € 240 998 € 204 752 € 201 566 € 130 444 € 146 754 € 110 825 € 82 074 € 17 548 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
99 283€ 633€
05
III.
Tržby z predaja služieb
188 241€ 238 111€ 190 368€ 193 415€ 30 971€ 144 735€ 108 063€ 81 074€ 14 651€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 250€ 12 738€ 6 417€ 1 000€ 1 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 828€ 1 637€ 1 646€ 1 734€ 190€ 2 019€ 2 129€ 1 897€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
202 790 € 230 704 € 199 652 € 212 162 € 132 654 € 147 209 € 105 371 € 84 616 € 22 382 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
86 178€ 102 025€ 96 054€ 85 543€ 38 922€ 61 795€ 26 026€ 8 581€ 2 766€
14
D.
Služby
39 010€ 89 718€ 49 613€ 81 542€ 41 334€ 29 668€ 35 871€ 29 631€ 2 812€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
46 670 € 18 501 € 31 079 € 28 527 € 31 053 € 38 402 € 34 841 € 32 137 € 7 611 €
16
E.1.
Mzdové náklady
34 912€ 13 789€ 23 663€ 21 563€ 23 553€ 27 778€ 26 136€ 23 562€ 5 563€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
11 430€ 4 172€ 7 021€ 6 238€ 6 329€ 7 341€ 7 567€ 8 250€ 1 957€
19
E.4.
Sociálne náklady
328€ 540€ 395€ 726€ 1 171€ 3 283€ 1 138€ 325€ 91€
20
F.
Dane a poplatky
1 591€ 585€ 634€ 875€ 723€ 512€ 591€ 257€ 451€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22 958€ 17 768€ 14 170€ 12 470€ 18 637€ 14 431€ 6 506€ 5 004€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
22 958€ 17 768€ 14 170€ 12 470€ 18 637€ 14 431€ 6 506€ 5 004€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 745€ 1 375€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 383€ 2 107€ 8 102€ 3 205€ 1 985€ 2 401€ 1 536€ 265€ 2 363€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-8 721 € 10 294 € 5 100 € -10 596 € -2 210 € -455 € 5 454 € -2 542 € -4 834 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
63 053 € 46 368 € 44 701 € 26 330 € 49 998 € 53 272 € 46 799 € 42 862 € 9 073 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 704 € 4 572 € 3 893 € 3 397 € 3 103 € 3 224 € 1 924 € 1 419 € 1 714 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
6 341 € 4 202 € 3 454 € 2 464 € 2 842 € 2 937 € 1 404 € 390 € 637 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
6 341€ 4 202€ 3 454€ 2 464€ 2 842€ 2 937€ 1 404€ 390€ 637€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
363€ 370€ 439€ 933€ 261€ 287€ 520€ 1 029€ 1 077€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-6 704 € -4 572 € -3 893 € -3 397 € -3 103 € -3 224 € -1 923 € -1 419 € -1 714 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-15 425 € 5 722 € 1 207 € -13 993 € -5 313 € -3 679 € 3 531 € -3 961 € -6 548 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
969 € 1 051 € 3 955 € 861 € 995 € 1 045 € 2 133 € 1 805 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
969€ 1 051€ 3 955€ 861€ 995€ 1 045€ 2 133€ 1 805€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-16 394 € 4 671 € -2 748 € -14 854 € -6 308 € -4 724 € 1 398 € -5 766 € -6 548 €