Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Borcom, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
136 949 € 110 493 € 76 937 € 122 128 € 130 939 € 180 976 € 193 012 € 161 095 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
126 779€ 107 167€ 73 029€ 115 749€ 130 939€ 180 976€ 193 001€ 161 095€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 170€ 3 326€ 3 908€ 6 379€ 11€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
135 818 € 116 334 € 81 089 € 129 065 € 132 954 € 181 018 € 195 039 € 160 590 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
102 315€ 85 473€ 62 340€ 107 354€ 128 966€ 165 663€ 180 261€ 153 186€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 971€ 3 897€ 1 277€ 4 045€ 776€ 2 550€ 2 859€ 90€
11
C.
Služby
3 111€ 3 430€ 2 665€ 4 943€ 635€ 770€ 713€ 598€
12
D.
Osobné náklady
22 160€ 20 011€ 14 807€ 10 958€ 2 118€ 11 624€ 10 821€ 5 965€
13
E.
Dane a poplatky
111€ 74€ 149€ 118€ 146€ 146€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 959€ 2 639€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
191€ 810€ 1 616€ 341€ 265€ 239€ 751€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
1 131 € -5 841 € -4 152 € -6 937 € -2 015 € -42 € -2 027 € 505 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
17 382 € 14 367 € 6 747 € -593 € 562 € 11 993 € 9 168 € 7 221 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
961 € 130 € 101 € 186 € 195 € 199 € 179 € 136 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
961€ 130€ 101€ 186€ 195€ 199€ 179€ 136€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-961 € -129 € -101 € -186 € -195 € -199 € -179 € -136 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
170 € -5 970 € -4 253 € -7 123 € -2 210 € -241 € -2 206 € 369 €
36
P.
Daň z príjmov
399€ 960€ 960€ 958€ 960€ 85€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-229 € -5 970 € -4 253 € -8 083 € -3 170 € -1 199 € -3 166 € 284 €