Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
660 000€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 660 033€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € -33 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
13 203 € 14 537 € 4 137 € 20 900 € 104 700 € 2 400 € 2 200 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
13 203€ 14 537€ 4 137€ 20 900€ 104 700€ 2 400€ 2 200€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
17 312 € 7 986 € 10 592 € 10 760 € 49 659 € 33 631 € 2 690 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 999€ 1 905€ 1 780€ 3 534€ 1 665€ 2 307€ 1 215€
10
B.2
Služby
13 313€ 6 081€ 8 812€ 7 226€ 47 994€ 31 324€ 1 475€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-4 109 € 6 551 € -6 455 € 10 140 € 55 008 € -31 231 € -490 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 495 € 2 160 € 2 622 € 12 873 €
13
C.1
Mzdové náklady
0€
17
D
Dane a poplatky
296€ 165€ 169€ 543€ 1 250€ 181€ 180€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 457€ 2 964€ 2 425€ 2 425€ 5 750€ 3 815€ 3 497€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20 200€ 148 215€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
200€ 80 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
471€ 2 431€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
466€ 909€ 339€ 18 574€ 728€ 2 650€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-12 823 € 20 353 € -11 539 € -24 275 € 117 926 € -37 877 € -4 167 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
7 267€ 0€
39
N
Nákladové úroky
1 141€ 21 803€ 18 252€ 768€ 554€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
11 243€ 1 759€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
917€ 11 958€ 698€ 809€ 111 754€ 437€ 380€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
5 209 € -33 761 € -18 950 € 9 666 € -110 549 € -437 € -380 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-7 614 € -13 408 € -30 489 € -14 609 € 7 377 € -38 314 € -4 547 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 2 880 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 2 880€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-7 614 € -14 368 € -31 449 € -15 569 € 4 497 € -38 314 € -4 547 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
676€ 446€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
676 € 446 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
676 € 446 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-7 614 € -13 408 € -30 489 € -14 609 € 7 377 € -37 638 € -4 101 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-7 614 € -14 368 € -31 449 € -15 569 € 4 497 € -37 638 € -4 101 €