Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
05.10.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 399 327 € 2 617 445 € 2 892 889 € 3 211 819 € 3 175 417 € 3 123 560 € 2 735 536 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 517 050 € 1 709 000 € 1 896 959 € 2 088 305 € 2 274 284 € 2 433 353 € 2 475 411 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 517 050 € 1 709 000 € 1 896 959 € 2 088 305 € 2 274 284 € 2 433 353 € 2 475 411 €
012
A.II.1
Pozemky
92 850€ 92 850€ 92 850€ 92 850€ 92 850€ 92 850€ 92 850€
013
A.II.2
Stavby
669 959€ 722 618€ 775 277€ 827 936€ 936 298€ 984 372€ 983 361€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
754 241€ 893 532€ 1 028 832€ 1 167 519€ 1 245 136€ 1 356 131€ 1 397 810€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 390€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
882 277 € 908 445 € 995 930 € 1 123 514 € 901 133 € 690 207 € 260 125 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
432 716 € 328 360 € 213 692 € 332 158 € 218 934 € 127 967 € 5 827 €
032
B.I.1
Materiál
28 197€ 163 173€ 210 446€ 325 644€ 217 901€ 118 213€ 2 353€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
100 885€ 162 365€
034
B.I.3
Výrobky
303 634€ 2 822€ 3 246€ 6 514€ 1 033€ 9 754€ 3 474€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
443 386 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
443 386€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
380 949 € 476 241 € 683 101 € 726 521 € 151 693 € 493 404 € 151 435 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
128 962€ 97 287€ 162 393€ 196 005€ 118 825€ 78 906€ 80 863€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
75 800€ 315 733€ 520 708€ 482 047€ 404 724€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
161 121€ 31 309€ 48 469€ 32 368€ 17 427€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
15 066€ 31 912€ 500€ 9 774€ 53 145€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
68 612 € 103 844 € 99 137 € 64 835 € 87 120 € 68 836 € 102 863 €
056
B.IV.1
Peniaze
16 677€ 14 356€ 14 677€ 11 202€ 15 716€ 18 280€ 21 571€
057
B.IV.2
Účty v bankách
51 935€ 89 488€ 84 460€ 53 633€ 71 404€ 50 556€ 81 292€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 399 327 € 2 617 445 € 2 892 889 € 3 211 819 € 3 175 417 € 3 123 560 € 2 735 536 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 566 544 € 1 526 344 € 1 642 846 € 1 733 626 € 1 796 277 € 1 855 030 € 1 963 643 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 966 000 € 1 966 000 € 1 966 000 € 1 966 000 € 1 966 000 € 1 966 000 € 1 966 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 966 000€ 1 966 000€ 1 966 000€ 1 966 000€ 1 966 000€ 1 966 000€ 1 966 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 123 € 1 123 € 1 123 € 1 123 € 1 123 € 1 123 € 1 123 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 123€ 1 123€ 1 123€ 1 123€ 1 123€ 1 123€ 1 123€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-440 780 € -324 276 € -233 498 € -170 845 € -112 093 € -3 575 € 21 340 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
21 245€ 21 245€ 21 245€ 21 245€ 21 245€ 21 245€ 21 340€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-462 025€ -345 521€ -254 743€ -192 090€ -133 338€ -24 820€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
40 201 € -116 503 € -90 779 € -62 652 € -58 753 € -108 518 € -24 820 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
832 783 € 1 091 101 € 1 250 043 € 1 478 193 € 1 379 140 € 1 268 530 € 771 893 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 128 € 1 507 € 391 € 284 € 327 € 2 823 € 737 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 128€ 1 507€ 391€ 284€ 327€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 823€ 737€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
125 € 90 € 20 € 1 € 13 097 € 7 459 € 17 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
7 425€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
13 097€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
125€ 90€ 20€ 1€ 34€ 17€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
381 508 € 539 486 € 599 618 € 533 906 € 406 643 € 172 824 € 275 071 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
373 584€ 485 963€ 277 398€ 116 226€ 201 604€ 115 975€ 76 141€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 649€ 50 419€ 315 003€ 413 659€ 201 049€ 50 982€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 791€ 1 850€ 816€ 731€ 718€ 681€ 543€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 076€ 972€ 478€ 377€ 362€ 418€ 330€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
408€ 282€ 5 923€ 2 913€ 2 910€ 4 768€ 23€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
198 034€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
25 459€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
450 022 € 550 018 € 650 014 € 944 002 € 959 073 € 1 059 965 € 496 068 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
350 026€ 450 022€ 550 018€ 650 014€ 750 010€ 850 006€ 496 068€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
99 996€ 99 996€ 99 996€ 293 988€ 209 063€ 209 959€