Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 649 906 € 2 757 309 € 2 596 885 € 2 601 862 € 2 576 962 € 2 483 476 € 2 273 371 € 1 691 681 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 243 975€ 2 080 090€ 2 111 623€ 2 136 731€ 1 971 285€ 1 832 469€ 1 784 890€ 1 290 922€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
390 182€ 457 754€ 433 464€ 454 597€ 447 814€ 436 060€ 403 586€ 331 205€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
15 749€ 17 604€ 11 121€ 10 312€ 16 639€ 6 263€ 25 247€ 7 075€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
201 861€ 40 677€ 222€ 141 224€ 208 684€ 59 648€ 62 479€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 511 706 € 2 693 826 € 2 723 195 € 2 690 259 € 2 672 175 € 2 557 510 € 2 348 701 € 1 969 654 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 514 206€ 1 590 522€ 1 691 207€ 1 817 206€ 1 586 452€ 1 452 018€ 1 383 606€ 1 054 822€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
67 383€ 58 148€ 53 719€ 48 437€ 46 037€ 49 493€ 67 696€ 54 138€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-2 504€ -2 504€ 1 089€ 6 708€ -265€
14
D.
Služby
341 544€ 357 208€ 453 996€ 349 575€ 341 987€ 304 413€ 254 440€ 259 747€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
484 150 € 384 795 € 375 387 € 350 855 € 390 776 € 391 909 € 404 108 € 402 943 €
16
E.1.
Mzdové náklady
343 623€ 272 371€ 264 512€ 249 140€ 280 572€ 282 385€ 289 975€ 279 432€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
128 769€ 104 364€ 103 353€ 94 661€ 103 850€ 101 918€ 106 862€ 105 751€
19
E.4.
Sociálne náklady
11 758€ 8 060€ 7 522€ 7 054€ 6 354€ 7 606€ 7 271€ 17 760€
20
F.
Dane a poplatky
1 607€ 1 266€ 4 548€ 1 355€ 3 417€ 6 874€ 7 626€ 9 081€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
98 501€ 91 019€ 97 226€ 121 019€ 138 755€ 146 593€ 139 564€ 113 070€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
98 501€ 91 019€ 97 226€ 121 019€ 138 755€ 146 593€ 139 564€ 113 070€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 497€ 5 207€ 2 991€ 6 511€ 22 026€ 3 186€ 20 901€ 3 751€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 948€ 205 297€ 44 101€ -4 699€ 201 135€ 64 052€ 72 367€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
374€ 2 868€ 20€ 142 725€ 800€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
138 200 € 63 483 € -126 310 € -88 397 € -95 213 € -74 034 € -75 330 € -277 973 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
713 528 € 534 470 € 346 165 € 376 110 € 444 623 € 461 516 € 476 026 € 253 685 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 100 € 24 € 12 € 450 € 113 € 560 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
12 € 10 € 7 € 5 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
12€ 10€ 7€ 5€
42
XII.
Kurzové zisky
100€ 24€ 119€ 105€ 65€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€ 321€ 1€ 490€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
65 483 € 84 936 € 83 518 € 78 877 € 89 581 € 100 078 € 81 236 € 76 096 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
57 082 € 70 422 € 67 721 € 69 933 € 70 659 € 74 016 € 65 035 € 66 752 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
57 082€ 70 422€ 67 721€ 69 933€ 70 659€ 74 016€ 65 035€ 66 752€
52
O.
Kurzové straty
2 133€ 446€ 1 074€ 197€ 388€ 326€ 477€ 2 588€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 268€ 14 068€ 14 723€ 8 747€ 18 534€ 25 736€ 15 724€ 6 756€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-65 481 € -84 936 € -83 418 € -78 853 € -89 569 € -99 628 € -81 123 € -75 536 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
72 719 € -21 453 € -209 728 € -167 250 € -184 782 € -173 662 € -156 453 € -353 509 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
18 629 € 7 490 € 1 878 € 45 223 € 36 549 € 58 265 € -31 121 € -78 131 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 915€ 2 880€ 2 880€ 5 760€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
15 714€ 7 490€ 1 878€ 42 343€ 33 669€ 52 505€ -31 121€ -78 131€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
54 090 € -28 943 € -211 606 € -212 473 € -221 331 € -231 927 € -125 332 € -275 378 €