Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Build Production Media s.r.o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
17 770 182 € 18 648 316 € 10 498 412 € 3 244 159 € 426 404 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
17 770 182€ 18 648 316€ 10 498 412€ 3 244 159€ 426 404€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
17 595 051 € 18 442 805 € 10 422 233 € 3 209 842 € 415 371 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
61 844€ 46 730€ 37 299€ 8 085€ 16€
10
B.2
Služby
17 533 207€ 18 396 075€ 10 384 934€ 3 201 757€ 415 355€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
175 131 € 205 511 € 76 179 € 34 317 € 11 033 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
78 504 € 44 152 € 7 579 € 1 054 €
13
C.1
Mzdové náklady
58 060€ 31 943€ 5 239€ 732€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
19 380€ 11 427€ 1 871€ 258€
16
C.4
Sociálne náklady
1 064€ 782€ 469€ 64€
17
D
Dane a poplatky
1 621€ 448€ 319€ 106€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
122 143€ 47 977€ 23 100€ 4 653€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
72 793€ 91 667€ 366€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
63 574€ 47 894€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
28 348€ 94 162€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 553€ 1 918€ 1 812€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26 051€ 6 224€ 3 927€ 619€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-70 764 € 58 239 € 41 254 € 30 063 € 11 033 €
38
X.
Výnosové úroky
922€ 23€ 22€ 3€ 4€
39
N
Nákladové úroky
5 314€ 491€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
289€ 406€ 390€ 47€ 66€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 681 € -874 € -368 € -44 € -62 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-75 445 € 57 365 € 40 886 € 30 019 € 10 971 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
9 574 € 32 531 € 9 898 € 7 123 € 2 085 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
35 070€ 32 531€ 9 898€ 7 123€ 2 085€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-25 496€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-85 019 € 24 834 € 30 988 € 22 896 € 8 886 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-75 445 € 57 365 € 40 886 € 30 019 € 10 971 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-85 019 € 24 834 € 30 988 € 22 896 € 8 886 €