Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Penta Investments, s. r. o. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
25.10.2011
31.12.2011
04
II.
Výroba
[05+06+07]
49 219 946 € 65 528 368 € 37 329 594 € 24 994 648 € 23 255 978 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
49 219 946€ 65 528 368€ 37 329 594€ 24 994 648€ 23 255 978€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 885 611 € 3 984 820 € 3 763 261 € 3 633 213 € 3 629 229 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
121 706€ 127 876€ 122 105€ 144 805€ 166 090€
10
B.2
Služby
3 763 905€ 3 856 944€ 3 641 156€ 3 488 408€ 3 463 139€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
45 334 335 € 61 543 548 € 33 566 333 € 21 361 435 € 19 626 749 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
12 895 111 € 17 648 818 € 8 939 144 € 9 087 337 € 8 550 169 €
13
C.1
Mzdové náklady
10 082 365€ 15 511 039€ 7 363 873€ 7 630 152€ 7 303 062€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 581 533€ 1 845 517€ 1 403 000€ 1 334 306€ 1 145 097€
16
C.4
Sociálne náklady
231 213€ 292 262€ 172 271€ 122 879€ 102 010€
17
D
Dane a poplatky
5 967€ 4 855€ 5 283€ 2 156€ 8 513€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
453 604€ 442 061€ 524 606€ 482 702€ 487 292€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
21 944€ 2 699€ 130 464€ 19 678€ 231 803€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 883€ 11 342€ 164 793€ 53 035€ 301 569€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-50 297€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
132 682€ 68 251€ 142 988€ 1 757 722€ 1 513 704€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30 265€ 17 888€ 21 916€ 62 129€ 109 107€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
32 101 131 € 43 489 534 € 24 184 043 € 13 451 476 € 11 965 903 €
38
X.
Výnosové úroky
75 590€ 2 559€ 23 305€ 42 938€ 70 151€
39
N
Nákladové úroky
179 876€ 41 022€ 11 371€ 6 578€
40
XI.
Kurzové zisky
2 131€ 1 769€ 1 756€ 2 941€ 423€
41
O
Kurzové straty
3 224€ 6 030€ 8 071€ 12 842€ 4 586€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 736€ 9 209€ 9 949€ 8 697€ 6 407€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-113 115 € -51 933 € -4 330 € 17 762 € 59 581 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
31 988 016 € 43 437 601 € 24 179 713 € 13 469 238 € 12 025 484 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
6 803 937 € 9 639 556 € 5 433 748 € 3 043 089 € 2 839 329 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7 344 922€ 9 341 162€ 5 482 842€ 3 246 879€ 3 248 122€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-540 985€ 298 394€ -49 094€ -203 790€ -408 793€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
25 184 079 € 33 798 045 € 18 745 965 € 10 426 149 € 9 186 155 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
31 988 016 € 43 437 601 € 24 179 713 € 13 469 238 € 12 025 484 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
25 184 079 € 33 798 045 € 18 745 965 € 10 426 149 € 9 186 155 €