Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GS Europe, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 976 341 € 1 425 416 € 1 637 979 € 1 054 553 € 814 667 € 473 065 € 539 533 € 446 021 € 1 020 116 € 995 952 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 612 € 7 837 € 1 890 € 2 076 € 3 765 € 7 353 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
5 082 € 6 127 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
5 082€ 6 127€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 530 € 1 710 € 1 890 € 2 076 € 3 765 € 7 353 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 530€ 1 710€ 1 890€ 2 076€ 3 765€ 7 353€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 968 501 € 1 416 626 € 1 635 908 € 1 052 471 € 814 667 € 473 065 € 539 533 € 445 553 € 1 015 678 € 976 961 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 473 602 € 1 047 853 € 1 573 167 € 872 494 € 753 336 € 377 502 € 383 442 € 388 658 € 1 009 187 € 929 604 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 454 751 € 1 025 084 € 1 476 362 € 788 587 € 687 656 € 283 365 € 295 276 € 306 931 € 869 180 € 704 879 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 454 751€ 1 025 084€ 1 476 362€ 788 587€ 687 656€ 283 365€ 295 276€ 306 931€ 869 180€ 704 879€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
66 895€ 69 527€ 61 413€ 59 374€ 65 298€ 63 743€ 57 138€ 218 691€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
18 515€ 22 769€ 29 910€ 14 380€ 4 267€ 34 763€ 22 868€ 17 984€ 73 885€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
336€ 8 984€ 6 034€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
493 399 € 367 273 € 61 241 € 178 477 € 59 831 € 95 563 € 156 091 € 56 895 € 6 491 € 47 357 €
072
B.V.1.
Peniaze
418€ 3 717€ 254€ 314€ 1 730€ 1 413€ 1 306€ 3 497€ 4 593€ 446€
073
B.V.2.
Účty v bankách
492 981€ 363 556€ 60 987€ 178 163€ 58 101€ 94 150€ 154 785€ 53 398€ 1 898€ 46 911€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 228 € 953 € 181 € 6 € 468 € 673 € 11 638 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 228€ 953€ 6€ 6€ 357€ 595€ 11 638€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
175€ 111€ 78€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 976 341 € 1 425 416 € 1 637 979 € 1 054 553 € 814 667 € 473 065 € 539 533 € 446 021 € 1 020 116 € 995 952 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
356 869 € 262 306 € 186 885 € 88 725 € -106 402 € -188 402 € -337 688 € -238 630 € -93 480 € 201 024 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
15 000 € 15 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
15 000€ 15 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
227 108€ 227 108€ 227 108€ 227 108€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 750€ 3 750€ 3 750€ 3 750€ 3 750€ 3 750€ 3 750€ 3 750€ 3 750€ 3 750€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
16 448 € -48 973 € -147 133 € -115 153 € -197 152 € -346 438 € -247 380 € -102 230 € 11 284 € 11 284 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
406 150€ 340 729€ 242 569€ 242 569€ 160 570€ 11 284€ 11 284€ 11 284€ 11 284€ 11 284€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-389 702€ -389 702€ -389 702€ -357 722€ -357 722€ -357 722€ -258 664€ -113 514€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
94 563 € 65 421 € 98 160 € -31 980 € 82 000 € 149 286 € -99 058 € -145 150 € -113 514 € 180 990 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 619 472 € 1 163 110 € 1 451 094 € 965 828 € 921 069 € 661 467 € 877 221 € 684 651 € 1 113 596 € 779 093 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
158 € 497 € 772 € 1 056 € 1 047 € 1 029 € 958 € 906 € 794 € 368 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
158€ 497€ 772€ 1 056€ 1 047€ 1 029€ 958€ 906€ 794€ 368€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 610 314 € 1 155 347 € 1 440 955 € 958 722 € 913 972 € 651 488 € 870 413 € 677 068 € 1 103 097 € 768 574 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 602 052 € 1 105 955 € 1 380 781 € 781 724 € 500 198 € 287 059 € 476 776 € 381 827 € 876 614 € 591 315 €
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
358 219€ 62 220€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 602 052€ 1 105 955€ 1 380 781€ 781 724€ 500 198€ 287 059€ 476 776€ 381 827€ 518 395€ 529 095€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
16 971€ 56 411€ 172 887€ 401 067€ 362 390€ 390 757€ 295 224€ 226 305€ 105 365€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 763€ 4 111€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 082€ 8€ 19€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
8 262€ 31 339€ 12 707€ 2 039€ 2 880€ 9€ 159€ 26 204€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
45 690€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 000 € 7 266 € 9 367 € 6 050 € 6 050 € 8 950 € 5 850 € 6 677 € 9 705 € 10 151 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
216€ 3 094€ 8 588€ 9 189€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
9 000€ 7 050€ 6 273€ 6 050€ 6 050€ 8 950€ 5 850€ 6 677€ 1 117€ 962€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
15 835 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
15 835€