Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CRYSTALEX, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
69 612 € 1 740 € 1 740 € 6 740 € 12 616 € 8 450 € 170 236 € 120 000 € 35 000 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 740€ 1 740€ 1 740€ 1 740€ 15 140€ 1 740€ 120 145€ 120 000€ 35 000€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-2 524€ 50 091€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
6 710€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
67 872€ 5 000€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
16 345 € 18 145 € 37 595 € 65 972 € 60 756 € 94 506 € 143 090 € 98 186 € 31 267 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 700€ 2 700€ 2 700€ 31 776€ 6 753€ 7 707€ 44 476€
11
C.
Služby
13 048€ 15 349€ 16 235€ 26 784€ 33 202€ 60 834€ 65 429€ 7 986€ 31 176€
12
D.
Osobné náklady
6 770€ 19 785€ 19 185€ 32 986€
13
E.
Dane a poplatky
46€ 18 033€ 67€ 115€ 107€ 143€ 91€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
527€ 575€ 575€ 575€ 48€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 591€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
597€ 50€ 100€ 326€ 507€ 8€ 90 200€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
53 267 € -16 405 € -35 855 € -59 232 € -48 140 € -86 056 € 27 146 € 21 814 € 3 733 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-14 008 € -16 309 € -17 195 € -56 820 € -27 339 € -66 801 € 60 331 € 112 014 € 3 824 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 1 € 7 € 165 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 6€ 4€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
1€ 161€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 233 € 15 269 € 19 726 € 19 154 € 11 487 € 616 € 695 € 121 € 11 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 095€ 15 173€ 19 645€ 19 070€ 11 115€ 157€
32
N.
Kurzové straty
53€ 82€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
138€ 96€ 81€ 84€ 372€ 406€ 613€ 121€ 11€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 233 € -15 269 € -19 726 € -19 154 € -11 486 € -615 € -688 € 44 € -10 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
51 034 € -31 674 € -55 581 € -78 386 € -59 626 € -86 671 € 26 458 € 21 858 € 3 723 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€ 6 263€ 4 839€ 856€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
51 034 € -31 674 € -55 581 € -78 386 € -60 586 € -87 631 € 20 195 € 17 019 € 2 867 €