Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
94 051 916€ 66 266 450€ 63 558 835€ 66 051 474€ 65 377 708€ 61 098 373€ 45 575 210€ 54 315 162€ 56 640 486€ 55 755 691€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
95 166 985 € 67 233 244 € 64 300 094 € 67 030 247 € 66 544 850 € 64 345 927 € 48 972 766 € 58 025 110 € 60 247 607 € 55 755 691 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
94 000 348€ 66 212 995€ 63 501 850€ 65 979 919€ 65 282 457€ 60 886 083€ 45 344 998€ 53 974 189€ 56 206 096€ 53 396 795€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
51 568€ 53 455€ 56 985€ 71 555€ 95 251€ 212 290€ 230 212€ 340 974€ 434 390€ 236 085€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
72 602€ 103 807€ 167 211€ 249 942€ 530 860€ 2 730 100€ 2 638 497€ 2 659 491€ 2 818 559€ 1 263 893€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 042 467€ 862 987€ 574 048€ 728 831€ 636 282€ 517 454€ 759 059€ 1 050 456€ 788 562€ 858 918€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
94 908 167 € 67 001 826 € 64 170 938 € 66 838 085 € 66 256 390 € 64 112 948 € 48 764 379 € 57 894 983 € 60 149 376 € 55 719 652 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
89 489 339€ 61 916 464€ 59 290 673€ 60 943 645€ 60 070 763€ 55 914 609€ 41 375 486€ 49 370 987€ 51 574 906€ 48 768 803€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
353 387€ 163 205€ 130 835€ 215 906€ 187 582€ 333 848€ 120 350€ 199 559€ 267 044€ 294 736€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
3 844 047€ 3 958 252€ 3 984 969€ 4 511 697€ 4 607 705€ 4 565 752€ 3 700 974€ 4 417 419€ 5 037 698€ 4 542 966€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
66 189 € 60 518 € 105 071 € 84 742 € 68 931 € 58 603 € 409 845 € 491 082 € 430 156 € 373 415 €
16
E.1.
Mzdové náklady
48 063€ 43 793€ 72 683€ 61 693€ 47 125€ 42 467€ 296 959€ 357 646€ 313 401€ 271 909€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
16 917€ 15 414€ 26 093€ 21 716€ 17 528€ 14 948€ 104 521€ 125 403€ 110 187€ 96 250€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 209€ 1 311€ 6 295€ 1 333€ 4 278€ 1 188€ 8 365€ 8 033€ 6 568€ 5 256€
20
F.
Dane a poplatky
5 852€ 7 654€ 4 221€ 2 651€ 4 225€ 3 852€ 1 267€ 6 709€ 26 245€ 30 116€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 170€ 2 215€ 428€ 868€ 2 210€ 6 505€ 13 691€ 18 467€ 18 066€ 14 643€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 170€ 2 215€ 428€ 868€ 2 210€ 6 505€ 13 691€ 18 467€ 18 066€ 14 643€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
119 479€ 107 544€ 143 466€ 218 444€ 519 331€ 2 605 480€ 2 506 559€ 2 547 185€ 2 687 029€ 1 255 893€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 621€ -443€ -11 823€ 101 664€ 199 469€ 51 593€ 11 302€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 024 083€ 786 417€ 523 098€ 758 468€ 596 174€ 572 706€ 624 905€ 843 575€ 108 232€ 439 080€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
258 818 € 231 418 € 129 156 € 192 162 € 288 460 € 232 979 € 208 387 € 130 127 € 98 231 € 36 039 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
365 143 € 228 529 € 152 358 € 380 226 € 511 658 € 284 164 € 378 400 € 327 198 € -239 162 € 26 375 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
13 345 € 7 118 € 20 391 € 26 723 € 5 915 € 17 483 € 14 440 € 39 875 € 70 898 € 195 980 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
20 700 € 1 € 1 € 1 € 5 286 € 20 397 € 58 293 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
20 397€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
20 700€ 1€ 1€ 1€ 5 286€ 58 293€
42
XII.
Kurzové zisky
13 315€ 7 089€ 20 369€ 6 000€ 5 885€ 16 690€ 14 437€ 34 567€ 50 489€ 137 544€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
30€ 29€ 22€ 23€ 29€ 792€ 2€ 22€ 12€ 143€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
163 329 € 119 265 € 123 948 € 120 700 € 231 031 € 122 220 € 140 562 € 143 318 € 151 971 € 214 852 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
117 617€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
103 414 € 75 535 € 81 911 € 83 884 € 80 621 € 82 799 € 77 172 € 59 648 € 47 395 € 47 524 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
103 414€ 75 535€ 81 911€ 83 884€ 80 621€ 82 799€ 77 172€ 59 648€ 47 395€ 47 524€
52
O.
Kurzové straty
29 638€ 11 782€ 12 841€ 7 799€ 908€ 19 314€ 36 532€ 65 554€ 80 414€ 135 082€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
30 277€ 31 948€ 29 196€ 29 017€ 31 885€ 20 107€ 26 858€ 18 116€ 24 162€ 32 246€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-149 984 € -112 147 € -103 557 € -93 977 € -225 116 € -104 737 € -126 122 € -103 443 € -81 073 € -18 872 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
108 834 € 119 271 € 25 599 € 98 185 € 63 344 € 128 242 € 82 265 € 26 684 € 17 158 € 17 167 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
35 059 € 35 626 € 8 426 € 51 519 € 61 559 € 59 212 € 14 193 € 17 120 € 2 880 € 20 776 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
35 059€ 35 626€ 8 426€ 51 519€ 61 559€ 59 212€ 14 193€ 17 120€ 2 880€ 20 776€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
73 775 € 83 645 € 17 173 € 46 666 € 1 785 € 69 030 € 68 072 € 9 564 € 14 278 € -3 609 €