Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
63 558 835€ 66 051 474€ 65 377 708€ 61 098 373€ 45 575 210€ 54 315 162€ 56 640 486€ 55 755 691€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
64 300 094 € 67 030 247 € 66 544 850 € 64 345 927 € 48 972 766 € 58 025 110 € 60 247 607 € 55 755 691 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
63 501 850€ 65 979 919€ 65 282 457€ 60 886 083€ 45 344 998€ 53 974 189€ 56 206 096€ 53 396 795€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
56 985€ 71 555€ 95 251€ 212 290€ 230 212€ 340 974€ 434 390€ 236 085€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
167 211€ 249 942€ 530 860€ 2 730 100€ 2 638 497€ 2 659 491€ 2 818 559€ 1 263 893€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
574 048€ 728 831€ 636 282€ 517 454€ 759 059€ 1 050 456€ 788 562€ 858 918€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
64 170 938 € 66 838 085 € 66 256 390 € 64 112 948 € 48 764 379 € 57 894 983 € 60 149 376 € 55 719 652 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
59 290 673€ 60 943 645€ 60 070 763€ 55 914 609€ 41 375 486€ 49 370 987€ 51 574 906€ 48 768 803€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
130 835€ 215 906€ 187 582€ 333 848€ 120 350€ 199 559€ 267 044€ 294 736€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
3 984 969€ 4 511 697€ 4 607 705€ 4 565 752€ 3 700 974€ 4 417 419€ 5 037 698€ 4 542 966€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
105 071 € 84 742 € 68 931 € 58 603 € 409 845 € 491 082 € 430 156 € 373 415 €
16
E.1.
Mzdové náklady
72 683€ 61 693€ 47 125€ 42 467€ 296 959€ 357 646€ 313 401€ 271 909€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
26 093€ 21 716€ 17 528€ 14 948€ 104 521€ 125 403€ 110 187€ 96 250€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 295€ 1 333€ 4 278€ 1 188€ 8 365€ 8 033€ 6 568€ 5 256€
20
F.
Dane a poplatky
4 221€ 2 651€ 4 225€ 3 852€ 1 267€ 6 709€ 26 245€ 30 116€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
428€ 868€ 2 210€ 6 505€ 13 691€ 18 467€ 18 066€ 14 643€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
428€ 868€ 2 210€ 6 505€ 13 691€ 18 467€ 18 066€ 14 643€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
143 466€ 218 444€ 519 331€ 2 605 480€ 2 506 559€ 2 547 185€ 2 687 029€ 1 255 893€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-11 823€ 101 664€ 199 469€ 51 593€ 11 302€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
523 098€ 758 468€ 596 174€ 572 706€ 624 905€ 843 575€ 108 232€ 439 080€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
129 156 € 192 162 € 288 460 € 232 979 € 208 387 € 130 127 € 98 231 € 36 039 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
152 358 € 380 226 € 511 658 € 284 164 € 378 400 € 327 198 € -239 162 € 26 375 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
20 391 € 26 723 € 5 915 € 17 483 € 14 440 € 39 875 € 70 898 € 195 980 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
20 700 € 1 € 1 € 1 € 5 286 € 20 397 € 58 293 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
20 397€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
20 700€ 1€ 1€ 1€ 5 286€ 58 293€
42
XII.
Kurzové zisky
20 369€ 6 000€ 5 885€ 16 690€ 14 437€ 34 567€ 50 489€ 137 544€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
22€ 23€ 29€ 792€ 2€ 22€ 12€ 143€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
123 948 € 120 700 € 231 031 € 122 220 € 140 562 € 143 318 € 151 971 € 214 852 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
117 617€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
81 911 € 83 884 € 80 621 € 82 799 € 77 172 € 59 648 € 47 395 € 47 524 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
81 911€ 83 884€ 80 621€ 82 799€ 77 172€ 59 648€ 47 395€ 47 524€
52
O.
Kurzové straty
12 841€ 7 799€ 908€ 19 314€ 36 532€ 65 554€ 80 414€ 135 082€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
29 196€ 29 017€ 31 885€ 20 107€ 26 858€ 18 116€ 24 162€ 32 246€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-103 557 € -93 977 € -225 116 € -104 737 € -126 122 € -103 443 € -81 073 € -18 872 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
25 599 € 98 185 € 63 344 € 128 242 € 82 265 € 26 684 € 17 158 € 17 167 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
8 426 € 51 519 € 61 559 € 59 212 € 14 193 € 17 120 € 2 880 € 20 776 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
8 426€ 51 519€ 61 559€ 59 212€ 14 193€ 17 120€ 2 880€ 20 776€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
17 173 € 46 666 € 1 785 € 69 030 € 68 072 € 9 564 € 14 278 € -3 609 €