Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GymBeam s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
19 578 499€ 13 455 734€ 10 000 408€ 5 000 067€ 2 467 767€ 250 392€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
20 263 981 € 13 467 801 € 10 000 408 € 5 000 067 € 2 468 991 € 250 392 € 0 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
18 678 960€ 13 451 609€ 9 949 441€ 4 976 422€ 2 435 177€ 250 392€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
899 539€ 4 125€ 48 462€ 17 005€ 32 590€ 0€ 0€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
563 678€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
87 416€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
34 388€ 12 067€ 2 505€ 6 640€ 1 224€ 0€ 0€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
19 946 389 € 13 265 130 € 9 929 197 € 4 944 956 € 2 432 235 € 305 252 € 0 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 395 596€ 8 913 222€ 8 087 331€ 4 388 340€ 2 256 689€ 164 036€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
679 185€ 336 696€ 302 822€ 40 631€ 13 258€ 26 135€ 0€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
4 380 638€ 3 452 801€ 1 339 691€ 449 583€ 143 986€ 112 396€ 0€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 197 145 € 542 275 € 188 840 € 49 544 € 11 144 € 0 € 0 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 567 258€ 399 500€ 133 387€ 35 727€ 10 457€ 0€ 0€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
536 276€ 138 252€ 46 616€ 12 575€ 637€ 0€ 0€
19
E.4.
Sociálne náklady
93 611€ 4 523€ 8 837€ 1 242€ 50€ 0€ 0€
20
F.
Dane a poplatky
80 963€ 9 652€ 6 175€ 5 373€ 126€ 0€ 0€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
98 388€ 7 296€ 3 750€ 7 239€ 6 868€ 2 680€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
98 388€ 7 296€ 3 750€ 7 239€ 6 868€ 2 680€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
87 416€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27 058€ 3 188€ 588€ 4 246€ 164€ 5€ 0€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
317 592 € 202 671 € 71 211 € 55 111 € 36 756 € -54 860 € 0 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 686 758 € 753 015 € 268 059 € 114 873 € 53 834 € -52 175 € 0 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
45 812 € 5 230 € 0 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 0 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 0€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
45 809€ 5 230€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
210 891 € 99 711 € 21 623 € 13 456 € 8 235 € 0 € 0 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
33 233 € 21 437 € 12 895 € 4 025 € 967 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
33 233€ 21 437€ 12 895€ 4 025€ 967€ 0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
84 575€ 13 738€ 486€ 232€ 0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
93 083€ 64 536€ 8 728€ 8 945€ 7 036€ 0€ 0€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-165 079 € -94 481 € -21 623 € -13 456 € -8 235 € 0 € 0 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
152 513 € 108 190 € 49 588 € 41 655 € 28 521 € -54 860 € 0 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
46 048 € 24 510 € 10 564 € 6 656 € 3 230 € 960 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
61 759€ 30 434€ 10 564€ 6 656€ 3 230€ 960€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-15 711€ -5 924€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
106 465 € 83 680 € 39 024 € 34 999 € 25 291 € -55 820 € 0 €