Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
120 791 € 130 901 € 19 019 € 12 462 € 12 039 € 8 415 € 5 296 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
120 791 € 130 901 € 19 019 € 12 462 € 12 039 € 8 415 € 5 285 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 308 € 1 236 € 1 197 € 350 € 98 € 350 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
19 638 € 408 € 430 € 157 € 132 € 53 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
19 638€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
408€ 430€ 157€ 132€ 53€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
98 845 € 129 257 € 17 392 € 11 955 € 11 809 € 8 012 € 5 285 €
056
B.IV.1
Peniaze
98 845€ 129 257€ 17 392€ 11 955€ 11 809€ 8 012€ 5 274€
057
B.IV.2
Účty v bankách
11€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
11 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
120 791 € 130 901 € 19 019 € 12 462 € 12 039 € 8 415 € 5 296 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
120 299 € 105 392 € 16 981 € 11 652 € 10 622 € 7 358 € 5 002 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 435 € 169 € 118 € 118 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
99 892 € 11 545 € 6 483 € 5 504 € 2 240 € 2 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
14 907 € 88 412 € 5 329 € 1 030 € 3 264 € 2 356 € 2 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
492 € 25 509 € 2 038 € 810 € 1 417 € 1 057 € 294 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
52 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
52€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
16 € 13 € 8 € 4 € 1 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
476 € 25 496 € 2 030 € 806 € 1 416 € 1 057 € 242 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 239€ 334€ 99€ 109€ 187€ 125€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
44€ 81€ 73€ 68€ 64€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
432€ 24 176€ 1 623€ 639€ 1 243€ 870€ 117€