Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
120 791 € 130 901 € 19 019 € 12 462 € 12 039 € 8 415 € 5 296 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
120 791 € 130 901 € 19 019 € 12 462 € 12 039 € 8 415 € 5 296 €
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
2 308€ 1 236€ 1 197€ 350€ 98€ 350€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
19 638 € 408 € 430 € 157 € 132 € 53 € 11 €
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
19 638€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
408€ 430€ 157€ 132€ 53€ 11€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
98 845 € 129 257 € 17 392 € 11 955 € 11 809 € 8 012 € 5 285 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
98 845€ 129 257€ 17 392€ 11 955€ 11 809€ 8 012€ 5 285€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
120 791 € 130 901 € 19 019 € 12 462 € 12 039 € 8 415 € 5 296 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
120 299 € 105 392 € 16 981 € 11 652 € 10 622 € 7 358 € 5 002 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 435€ 169€ 118€ 118€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
99 892€ 11 545€ 6 483€ 5 504€ 2 240€ 2€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
14 907 € 88 412 € 5 329 € 1 030 € 3 264 € 2 356 € 2 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
492 € 25 509 € 2 038 € 810 € 1 417 € 1 057 € 294 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
16€ 13€ 8€ 4€ 1€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
476 € 25 496 € 2 030 € 806 € 1 416 € 1 057 € 242 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 239€ 334€ 99€ 109€ 187€ 125€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
432€ 24 176€ 1 623€ 639€ 1 243€ 870€ 117€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
44€ 81€ 73€ 68€ 64€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
52€