Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
13 317€ 426€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
555€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
13 317 € -129 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
50 843 € 215 683 € 27 468 € 16 023 € 21 196 € 46 379 € 4 927 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
50 843€ 215 683€ 27 468€ 16 023€ 21 196€ 46 379€ 4 927€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
30 346 € 115 811 € 19 660 € 13 271 € 16 368 € 43 019 € 4 786 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 056€ 15 396€ 3 598€ 3 249€ 2 483€ 9 813€ 767€
10
B.2
Služby
26 290€ 100 415€ 16 062€ 10 022€ 13 885€ 33 206€ 4 019€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
20 497 € 113 189 € 7 808 € 2 752 € 4 828 € 3 231 € 141 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
616 € 976 € 884 € 823 € 222 €
17
D
Dane a poplatky
112€ 461€ 118€ 363€ 146€ 160€ 116€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3€ 584€ 245€ 95€ 25€ 1€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
19 772 € 112 336 € 7 051 € 1 661 € 4 485 € 3 072 € 25 €
40
XI.
Kurzové zisky
1€ 10€
41
O
Kurzové straty
1€ 1€ 10€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
-14€ 1€ -31€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
854€ 291€ 186€ 109€ 88€ 42€ 23€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-869 € -290 € -217 € -109 € -88 € -42 € -23 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
18 903 € 112 046 € 6 834 € 1 552 € 4 397 € 3 030 € 2 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 996 € 23 634 € 1 505 € 522 € 1 133 € 674 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 996€ 23 634€ 1 505€ 522€ 1 133€ 674€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
14 907 € 88 412 € 5 329 € 1 030 € 3 264 € 2 356 € 2 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
18 903 € 112 046 € 6 834 € 1 552 € 4 397 € 3 030 € 2 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
14 907 € 88 412 € 5 329 € 1 030 € 3 264 € 2 356 € 2 €