Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
33 600 € 50 846 € 229 584 € 27 713 € 16 118 € 21 221 € 46 806 € 4 927 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
13 317€ 426€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
33 600€ 50 843€ 215 683€ 27 468€ 16 023€ 21 196€ 46 379€ 4 927€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3€ 584€ 245€ 95€ 25€ 1€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
24 860 € 31 074 € 117 248 € 20 662 € 14 457 € 16 736 € 43 734 € 4 902 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
555€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 834€ 4 056€ 15 396€ 3 598€ 3 249€ 2 483€ 9 813€ 767€
11
C.
Služby
16 326€ 26 290€ 100 415€ 16 062€ 10 022€ 13 885€ 33 206€ 4 019€
12
D.
Osobné náklady
589€ 616€ 976€ 884€ 823€ 222€
13
E.
Dane a poplatky
111€ 112€ 461€ 118€ 363€ 146€ 160€ 116€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
8 740 € 19 772 € 112 336 € 7 051 € 1 661 € 4 485 € 3 072 € 25 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
9 440 € 20 497 € 113 189 € 7 808 € 2 752 € 4 828 € 3 231 € 141 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
30 € -14 € 2 € -31 € 10 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
30€ 1€ 10€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
-14€ 1€ -31€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
88 € 855 € 292 € 186 € 109 € 98 € 42 € 23 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
3€ 1€ 1€ 10€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
85€ 854€ 291€ 186€ 109€ 88€ 42€ 23€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-58 € -869 € -290 € -217 € -109 € -88 € -42 € -23 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
8 682 € 18 903 € 112 046 € 6 834 € 1 552 € 4 397 € 3 030 € 2 €
36
P.
Daň z príjmov
1 324€ 3 996€ 23 634€ 1 505€ 522€ 1 133€ 674€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
7 358 € 14 907 € 88 412 € 5 329 € 1 030 € 3 264 € 2 356 € 2 €