Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
13.12.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
815 423 € 946 092 € 864 414 € 701 660 € 389 830 € 229 514 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
41 555 € 50 304 € 16 725 € 28 821 € 25 406 € 34 130 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 750 €
005
A.I.2
Software
1 750€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
39 805 € 50 304 € 16 725 € 28 821 € 25 406 € 34 130 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
39 805€ 50 304€ 16 725€ 28 821€ 25 406€ 34 130€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
516 682 € 711 461 € 644 709 € 501 372 € 335 531 € 181 099 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
-1 491 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
-1 491€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
274 759 € 388 922 € 151 060 € 137 584 € 47 436 € 1 210 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
272 494€ 385 722€ 146 564€ 134 828€ 47 226€ 1 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 265€ 3 200€ 4 496€ 2 756€ 210€ 210€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
241 923 € 322 539 € 495 140 € 363 788 € 288 095 € 179 889 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 283€ 6 553€ 4 921€ 2 458€ 2 162€ 2 861€
057
B.IV.2
Účty v bankách
235 640€ 315 986€ 490 219€ 361 330€ 285 933€ 177 028€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
257 186 € 184 327 € 202 980 € 171 467 € 28 893 € 14 285 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 158€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
32 342€ 5 909€ 5 271€ 11 943€ 423€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
224 844€ 178 418€ 197 709€ 159 524€ 28 470€ 10 127€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
815 423 € 946 092 € 864 414 € 701 660 € 389 830 € 229 514 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
241 742 € 499 570 € 379 943 € 401 547 € 219 871 € 108 085 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
120 070 € 374 443 € 196 047 € 214 371 € 102 585 € 21 689 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
120 070€ 374 443€ 196 047€ 214 371€ 102 585€ 21 689€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
116 172 € 119 627 € 178 396 € 181 676 € 111 786 € 80 896 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
409 373 € 335 874 € 372 339 € 238 208 € 143 973 € 121 429 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
472 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
472€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
14 028 € 22 010 € 554 € 10 259 € 20 310 € 85 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
956€ 752€ 554€ 337€ 149€ 85€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
13 072€ 21 258€ 9 922€ 20 161€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
395 345 € 313 864 € 371 785 € 227 949 € 123 191 € 121 344 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
325 748€ 222 177€ 247 964€ 112 518€ 25 852€ 31 104€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 170€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
47 016€ 55 642€ 104 714€ 88 780€ 87 323€ 71 700€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 533€ 7 430€ 5 352€ 2 432€ 1 018€ 775€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 543€ 4 958€ 11 719€ 1 444€ 444€ 438€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
14 954€ 24 544€ 2 384€ 22 775€ 8 554€ 16 157€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
-1 449€ -887€ -348€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
164 308 € 110 648 € 112 132 € 61 905 € 25 986 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
164 308€ 110 648€ 112 132€ 61 905€ 25 986€