Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

firmáreň.sk, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 253 531 € 942 645 € 705 374 € 858 021 € 386 590 € 244 286 € 180 193 € 95 087 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 191 781€ 942 645€ 705 374€ 858 019€ 386 590€ 244 286€ 180 193€ 90 087€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
61 667€ 5 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
83€ 2€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 175 674 € 886 662 € 690 571 € 845 173 € 370 769 € 229 122 € 166 791 € 90 426 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
297€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
139 408€ 91 304€ 80 440€ 95 258€ 149 183€ 15 411€ 9 665€ 11 013€
11
C.
Služby
412 501€ 252 942€ 221 770€ 305 264€ 163 630€ 163 986€ 59 922€ 40 808€
12
D.
Osobné náklady
111 901€ 136 436€ 93 606€ 87 766€ 52 982€ 44 902€ 21 058€ 10 972€
13
E.
Dane a poplatky
467 925€ 400 517€ 293 285€ 353 166€ 1 195€ 1 040€ 73 462€ 17 562€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
37€ 3 896€ 3 719€ 3 719€ 3 719€ 2 359€ 4 583€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
42 499€ 5 000€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 403€ 1 567€ 1 470€ 60€ 64€ 28€ 488€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
77 857 € 55 983 € 14 803 € 12 848 € 15 821 € 15 164 € 13 402 € 4 661 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
639 872 € 598 399 € 403 164 € 457 497 € 73 777 € 64 889 € 110 309 € 38 266 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
60 000 € 121 230 € 27 500 € 112 500 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
60 000€ 120 000€ 27 500€ 112 500€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 230€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
74 029 € 130 011 € 36 362 € 123 895 € 12 637 € 11 609 € 9 390 € 371 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
60 000€ 120 000€ 27 500€ 112 500€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
6 637€ 2 453€ 2 912€ 4 063€ 5 322€ 4 379€ 2 165€ 371€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 392€ 7 558€ 5 950€ 7 332€ 7 315€ 7 230€ 7 225€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-14 029 € -8 781 € -8 862 € -11 395 € -12 637 € -11 609 € -9 390 € -371 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
63 828 € 47 202 € 5 941 € 1 453 € 3 184 € 3 555 € 4 012 € 4 290 €
36
P.
Daň z príjmov
13 424€ 9 939€ 1 256€ 305€ 681€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
50 404 € 37 263 € 4 685 € 1 148 € 2 503 € 2 595 € 3 052 € 3 330 €