Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
530 645 € 295 765 € 189 071 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
412 251€ 204 925€ 142 082€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
118 330€ 86 085€ 42 237€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
4 417€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
64€ 338€ 4 752€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
500 094 € 257 995 € 151 341 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
323 540€ 139 069€ 80 037€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 680€ 9 231€ 5 040€
11
C.
Služby
128 942€ 74 274€ 39 471€
12
D.
Osobné náklady
23 112€ 22 519€ 22 339€
13
E.
Dane a poplatky
517€ 346€ 278€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 638€ 8 301€ 3 775€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 394€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 665€ 1 861€ 401€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
30 551 € 37 770 € 37 730 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
67 419 € 68 436 € 59 771 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
159 € 68 € 158 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
159€ 68€ 3€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
155€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
5 787 € 6 755 € 6 223 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 364€ 1 863€ 2 745€
32
N.
Kurzové straty
4 140€ 4 304€ 1 895€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
283€ 588€ 1 583€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-5 628 € -6 687 € -6 065 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
24 923 € 31 083 € 31 665 €
36
P.
Daň z príjmov
5 438€ 6 792€ 6 785€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
19 485 € 24 291 € 24 880 €