Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GOLIÁŠ-minipivovar, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
52 820 € 52 820 € 52 820 € 52 820 € 47 264 € 48 696 € 48 316 € 37 317 € 27 212 € 33 027 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
-5 586 € 8 629 € 14 723 € 20 817 € 26 911 € 33 005 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
-5 586 € 8 629 € 14 723 € 20 817 € 26 911 € 33 005 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
-5 586€ 8 629€ 14 723€ 20 817€ 26 911€ 33 005€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
52 820 € 52 820 € 52 820 € 52 820 € 52 850 € 40 067 € 33 593 € 16 500 € 301 € 22 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
12 253 € 12 253 € 12 253 € 12 253 € 12 253 € 10 223 € 6 566 € 2 223 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
2 030€ 2 030€ 2 030€ 2 030€ 2 030€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
10 295€ 10 295€ 10 295€ 10 295€ 10 295€ 10 295€ 6 566€ 2 223€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
-72€ -72€ -72€ -72€ -72€ -72€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
40 567 € 40 567 € 40 567 € 40 567 € 40 597 € 29 844 € 27 027 € 14 277 € 301 € 22 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
40 567€ 40 567€ 40 567€ 40 567€ 40 597€ 29 844€ 27 027€ 14 277€ 301€ 22€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
52 820 € 52 820 € 52 820 € 52 820 € 47 264 € 48 696 € 48 316 € 37 317 € 27 212 € 33 027 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
2 058 € 2 058 € 2 058 € 2 058 € -3 498 € 1 196 € -2 102 € -5 160 € -6 820 € -7 607 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-2 942€ -2 942€ -2 942€ -2 912€ -3 804€ -7 030€ -10 159€ -11 814€ -12 607€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
0 € 0 € -30 € -4 694 € 3 226 € 3 057 € 1 654 € 787 € -12 607 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
50 762 € 50 762 € 50 762 € 50 762 € 50 762 € 47 500 € 50 418 € 42 477 € 34 032 € 40 634 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
79€ 79€ 79€ 79€ 79€ 65€ 45€ 10€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
18 193 € 18 193 € 18 193 € 18 193 € 18 193 € 14 838 € 14 543 € 670 € 7 094 € 11 369 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
4 480€ 4 480€ 4 480€ 4 480€ 4 480€ 4 576€ 8 889€ -1 718€ -68€ 857€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
14 590€ 14 590€ 14 590€ 14 590€ 14 590€ 10 788€ 6 220€ 1 423€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
169€ 169€ 169€ 169€ 169€ 520€ 480€ 522€ 549€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
-1 046€ -1 046€ -1 046€ -1 046€ -1 046€ -1 046€ -1 046€ 443€ 6 613€ 10 512€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
10 690€ 10 690€ 10 690€ 10 690€ 10 690€ 10 797€ 12 986€ 16 994€ 207€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
21 800€ 21 800€ 21 800€ 21 800€ 21 800€ 21 800€ 22 844€ 24 803€ 26 938€ 29 058€