Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
25.02.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
52 955 € 63 358 € 36 364 € 30 060 € 17 701 € 5 413 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
39 307 € 37 857 € 27 786 € 10 166 € 12 200 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
39 307 € 37 857 € 27 786 € 10 166 € 12 200 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
39 307 € 37 857 € 27 786 € 10 166 € 12 200 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
13 341 € 25 501 € 8 578 € 19 894 € 5 201 € 5 413 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 696 € 2 409 € 2 380 € 138 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 140 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 696 € 2 409 € 240 € 138 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
9 645 € 23 092 € 6 198 € 19 894 € 5 201 €
056
B.IV.1
Peniaze
9 372 € 937 € 1 336 € 1 184 € 5 201 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
273 € 22 155 € 4 862 € 18 710 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
307 € 300 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
307 € 300 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
52 955 € 63 358 € 36 364 € 30 060 € 17 701 € 5 413 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
17 993 € 15 971 € 12 611 € 8 525 € 5 407 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 263 € 107 € 16 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500 € 500 € 263 € 107 € 16 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
10 471 € 7 111 € 3 262 € 300 € 300 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 471 € 7 111 € 3 262 € 300 € 300 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 022 € 3 360 € 4 086 € 3 118 € 91 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
34 962 € 47 387 € 23 753 € 21 535 € 12 294 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
21 068 € 47 387 € 23 753 € 21 535 € 12 292 € 97 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
8 400 € 1 990 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
17 050 € 32 700 € 12 200 € 12 200 € 12 200 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
650 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
409 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 384 € 1 553 € 1 806 € 9 335 € 92 € 97 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 634 € 4 734 € 6 698 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
13 894 € 2 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
13 894 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 €