Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INTECO s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
2 040 619 € 833 584 € 75 111 € 56 249 € 34 117 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
880 692€ 366 814€ 75 111€ 55 029€ 34 049€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 116 647€ 463 481€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
31 695€ 752€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
7 849€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 736€ 2 537€ 1 220€ 68€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 981 310 € 825 225 € 59 960 € 531 € 1 052 € 6 418 € 56 266 € 31 069 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
516 983€ 250 518€ 40 091€ 44 245€ 24 464€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
909 647€ 344 149€ 9 071€ 1 447€ 3 859€ 2 268€
11
C.
Služby
364 627€ 110 773€ 1 939€ 404€ 884€ 3 990€ 4 266€ 3 522€
12
D.
Osobné náklady
130 719€ 72 115€ 7 514€ 981€ 3 896€ 813€
13
E.
Dane a poplatky
115€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
54 057€ 46 588€ 1 292€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
168€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 162€ 1 082€ 53€ 127€ 2€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
59 309 € 8 359 € 15 151 € -531 € -1 052 € -6 418 € -17 € 3 048 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
237 777 € 125 607 € 24 010 € -404 € -884 € -5 437 € 2 659 € 3 795 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
4 491 € 11 € 5 338 € 7 989 € 1 804 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
4 491€ 11€ 5 338€ 7 989€ 1 804€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
11 945 € 8 307 € 1 907 € 157 € 1 351 € 8 545 € 6 837 € 4 443 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
7 498€ 5 910€ 197€
32
N.
Kurzové straty
259€ 1 546€ 41€ 1 182€ 8 286€ 6 693€ 4 266€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 447€ 2 138€ 164€ 116€ 169€ 259€ 144€ 177€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-11 945 € -8 307 € -1 907 € 4 334 € -1 340 € -3 207 € 1 152 € -2 639 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
47 364 € 52 € 13 244 € 3 803 € -2 392 € -9 625 € 1 135 € 409 €
36
P.
Daň z príjmov
10 042€ 3 187€ 1 717€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
37 322 € 52 € 10 057 € 2 086 € -3 352 € -10 585 € 175 € 409 €