Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
8 400 € 12 280 € 10 700 € 15 973 € 40 185 € 19 740 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
8 400€ 12 280€ 10 700€ 15 380€ 40 185€ 19 740€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
593€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
9 048 € 12 345 € 11 291 € 15 076 € 36 400 € 17 294 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 316€ 408€ 1 904€ 1 009€ 3 115€ 634€
11
C.
Služby
2 204€ 11 049€ 8 743€ 12 152€ 32 171€ 16 483€
13
E.
Dane a poplatky
50€ 225€ 177€ 177€ 177€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 067€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
144€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 267€ 663€ 644€ 1 738€ 937€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-648 € -65 € -591 € 897 € 3 785 € 2 446 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
4 880 € 823 € 53 € 2 219 € 4 899 € 2 623 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
11 € 723 € 1 € 3 €
24
X.
Výnosové úroky
2€ 1€ 3€
25
XI.
Kurzové zisky
11€ 1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
720€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
778 € 118 € 119 € 102 € 82 € 75 €
31
M.
Nákladové úroky
623€
32
N.
Kurzové straty
45€ 10€ 14€ 11€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
110€ 108€ 105€ 91€ 82€ 75€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-778 € -107 € 604 € -102 € -81 € -75 € 3 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-1 426 € -172 € 13 € 795 € 3 704 € 2 371 € 3 €
36
P.
Daň z príjmov
175€ 187€ 532€ 645€ 480€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-1 426 € -347 € -174 € 263 € 3 059 € 2 371 € -477 €