Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
934 907 € 761 108 € 301 218 € 398 142 € 262 874 € 152 100 € 179 530 € 122 985 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
567 135 € 211 646 € 137 278 € 56 191 € 61 783 € 49 862 € 93 611 € 78 742 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
567 135 € 211 646 € 137 278 € 56 191 € 61 783 € 49 862 € 93 611 € 78 742 €
012
A.II.1
Pozemky
131 482€
013
A.II.2
Stavby
189 484€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
246 169€ 211 646€ 137 278€ 56 191€ 61 783€ 49 862€ 66 521€ 78 742€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
27 090€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
365 508 € 547 064 € 163 940 € 341 951 € 201 091 € 102 238 € 85 648 € 44 243 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 782 € 30 012 € 76 244 € 53 713 € 53 713 € 7 951 € 3 469 €
032
B.I.1
Materiál
4 782€ 1 525€ 7 951€ 3 469€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
28 487€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
257 282 € 491 552 € 34 244 € 91 081 € 101 292 € 51 598 € 77 030 € 34 619 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
226 660€ 465 606€ 32 955€ 91 008€ 104 306€ 50 431€ 77 030€ 34 619€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 489€ 24 529€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
2 299€ 1 167€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
28 133€ 1 417€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 289€ 73€ -5 313€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
103 444 € 25 500 € 53 452 € 197 157 € 46 086 € 50 640 € 667 € 6 155 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 224€ 1 392€ 53 452€ 197 157€ 46 086€ 50 640€ 679€ 1 250€
057
B.IV.2
Účty v bankách
101 220€ 24 108€ -12€ 4 905€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 264 € 2 398 € 271 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 264€ 2 398€ 271€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
934 907 € 761 108 € 301 218 € 398 142 € 262 874 € 152 100 € 179 530 € 122 985 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
181 538 € 110 330 € 56 469 € 26 473 € 10 099 € 12 277 € 13 117 € 3 396 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
104 831 € 51 468 € 21 473 € 5 099 € -1 340 € 8 117 € -1 604 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
104 831€ 53 912€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 444€ -1 604€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
71 207 € 53 862 € 29 996 € 16 374 € 6 439 € -840 € 9 721 € -1 604 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
753 369 € 650 778 € 244 749 € 371 669 € 252 775 € 139 823 € 166 413 € 119 589 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 919 € 1 746 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 919€ 400€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 346€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
9 365 € 24 764 € 17 933 € 8 781 € 45 € 10 860 € 28 691 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
865€ 476€ 22€ 2€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
8 500€ 24 288€ 10 838€ 28 689€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
588 872 € 506 113 € 196 016 € 371 669 € 243 994 € 139 778 € 155 553 € 90 898 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
261 157€ 235 304€ 66 118€ 94 841€ 116 585€ 8 832€ 48 037€ 1 500€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
118 929€ 263 744€ 121 698€ 126 246€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
266 893€ 163 744€ 82 000€ 70 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 770€ 1 984€ 1 681€ 2 692€ 2 146€ 351€ 375€ 50€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 699€ 1 910€ 219€ 1€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 353€ 42 509€ 9 288€ 10 392€ 3 565€ 4 349€ 5 888€ 133€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
50 000€ 60 662€ 19 034€ 19 214€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
150 213 € 118 155 € 30 800 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
113 097€ 91 047€ 24 200€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
37 116€ 27 108€ 6 600€