Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
10 968€ 1 380€ 42 281€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 185€ 900€ 30 160€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 783 € 480 € 12 121 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 271 680 € 1 862 489 € 1 234 455 € 932 869 € 537 571 € 484 241 € 246 931 € 216 281 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 271 680€ 1 862 489€ 1 234 455€ 932 869€ 537 571€ 484 241€ 246 931€ 216 281€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 987 464 € 1 671 268 € 1 114 619 € 854 065 € 475 041 € 453 606 € 207 410 € 207 380 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 350 928€ 925 841€ 560 321€ 524 330€ 204 333€ 152 597€ 135 080€ 77 313€
10
B.2
Služby
636 536€ 745 427€ 554 298€ 329 735€ 270 708€ 301 009€ 72 330€ 130 067€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
285 999 € 191 221 € 120 316 € 78 804 € 74 651 € 30 635 € 39 521 € 8 901 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
103 685 € 49 904 € 26 941 € 15 812 € 30 155 € 6 866 € 5 013 € 877 €
13
C.1
Mzdové náklady
76 403€ 37 596€ 3 693€ 748€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
26 654€ 12 010€ 1 300€ 127€
16
C.4
Sociálne náklady
628€ 298€ 20€ 2€
17
D
Dane a poplatky
5 954€ 3 421€ 3 901€ 3 228€ 4 692€ 2 464€ 1 760€ 77€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
67 777€ 51 030€ 42 881€ 26 433€ 23 255€ 16 659€ 16 401€ 7 425€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
9 350€ 8 694€ 500€ 9 167€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 147€ 9 805€ 663€ 3 577€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
6 437€ 150€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 677€ 1 083€ 3 168€ 81€ 2 402€ 54€ 6€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 067€ 6 305€ 5 060€ 2 985€ 2 929€ 387€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
104 959 € 80 383 € 44 538 € 30 617 € 10 622 € 4 259 € 16 401 € 528 €
38
X.
Výnosové úroky
132€ 857€ 1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
13 727€ 8 931€ 2 188€ 979€ 803€ 1 182€ 2 193€ 1 231€
41
O
Kurzové straty
31€ 185€ 5€ 49€ 5€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 549€ 1 366€ 1 668€ 6 345€ 362€ 2 013€ 2 063€ 901€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-15 144 € -9 471 € -4 041 € -7 329 € -1 213 € -3 197 € -4 256 € -2 132 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
89 815 € 70 912 € 40 497 € 23 288 € 9 409 € 1 062 € 12 145 € -1 604 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
18 608 € 17 050 € 10 501 € 6 914 € 2 970 € 1 902 € 2 424 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
18 608€ 17 050€ 10 501€ 6 914€ 2 970€ 1 902€ 2 424€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
71 207 € 53 862 € 29 996 € 16 374 € 6 439 € -840 € 9 721 € -1 604 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
89 815 € 70 912 € 40 497 € 23 288 € 9 409 € 1 062 € 12 145 € -1 604 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
71 207 € 53 862 € 29 996 € 16 374 € 6 439 € -840 € 9 721 € -1 604 €