Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IZOSTAV EU, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
500 647 € 104 781 € 438 795 € 971 684 € 1 377 437 € 720 962 € 998 231 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
499 811€ 101 176€ 420 505€ 956 847€ 1 377 066€ 707 709€ 988 609€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
IV.
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
0€ 0€ 16 667€ 0€ 0€ 13 167€ 7 500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
836€ 3 605€ 1 623€ 14 837€ 371€ 86€ 2 122€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
490 749 € 155 591 € 426 475 € 950 958 € 1 356 703 € 713 546 € 978 289 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
355 049€ 91 463€ 184 519€ 446 014€ 732 515€ 389 515€ 487 793€
11
C.
Služby
131 336€ 60 229€ 234 870€ 441 580€ 566 784€ 268 996€ 427 901€
12
D.
Osobné náklady
0€ 0€ 832€ 47 619€ 43 463€ 40 799€ 48 769€
13
E.
Dane a poplatky
114€ 46€ 280€ 1 193€ 1 055€ 819€ 1 693€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 143€ 2 917€ 2 917€ 9 902€ 9 024€ 9 190€ 9 161€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 2 158€ 0€ 0€ 0€ 0€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 107€ 936€ 899€ 4 650€ 3 862€ 4 227€ 2 972€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
9 898 € -50 810 € 12 320 € 20 726 € 20 734 € 7 416 € 19 942 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
13 426 € -50 516 € 1 116 € 69 253 € 77 767 € 49 198 € 72 915 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
X.
Výnosové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 2€
25
XI.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
5 366 € 6 099 € 7 560 € 9 005 € 8 776 € 4 701 € 5 531 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
M.
Nákladové úroky
4 112€ 4 802€ 6 041€ 5 705€ 4 579€ 526€ 2 077€
32
N.
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 254€ 1 297€ 1 519€ 3 300€ 4 195€ 4 175€ 3 454€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-5 366 € -6 099 € -7 560 € -9 005 € -8 776 € -4 700 € -5 529 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
4 532 € -56 909 € 4 760 € 11 721 € 11 958 € 2 716 € 14 413 €
36
P.
Daň z príjmov
670€ 0€ 1 332€ 3 330€ 2 880€ 2 880€ 4 294€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
3 862 € -56 909 € 3 428 € 8 391 € 9 078 € -164 € 10 119 €