Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
156 522 € 1 704 979 € 625 958 € 443 549 € 811 364 € 623 710 € 486 582 € 188 038 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 960 € 8 880 € 14 800 € 20 720 € 14 301 € 20 219 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 960 € 8 880 € 14 800 € 20 720 € 14 301 € 20 219 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 960€ 8 880€ 14 800€ 20 720€ 14 301€ 20 219€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
153 562 € 1 696 099 € 611 158 € 422 829 € 797 063 € 545 844 € 464 001 € 125 005 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
12 894 € 13 008 € 12 890 € -275 € -366 € 562 € 392 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
562€ 392€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
779 987 € 209 987 € 200 362 € 48 257 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
135 604 € 734 846 € 368 811 € 173 524 € 237 953 € 69 133 € 86 100 € 94 241 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
117 420€ 734 546€ 323 256€ 129 115€ 194 781€ 69 133€ 86 100€ 93 854€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
17 827€ 45 555€ 44 409€ 9 379€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
387€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
357€ 300€ 33 793€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 064 € 168 258 € 19 470 € 49 218 € 511 219 € 476 711 € 377 339 € 30 372 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 064€ 168 258€ 19 470€ 49 218€ 511 219€ 376 621€ 253 074€ 21 614€
057
B.IV.2
Účty v bankách
100 090€ 124 265€ 8 758€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
57 647 € 22 581 € 63 033 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
29 156€ 3€ 3€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
28 491€ 22 578€ 63 030€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
156 522 € 1 704 979 € 625 958 € 443 549 € 811 364 € 623 710 € 486 582 € 188 038 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
23 629 € 1 162 301 € 403 346 € 421 675 € 590 186 € 439 213 € 217 646 € 8 239 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 001 € 5 001 € 5 001 € 5 001 € 5 001 € 5 001 € 324 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 001€ 324€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
8 732 € 393 345 € 321 165 € 429 212 € 207 253 € 2 919 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
207 253€ 2 919€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
4 896 € 758 955 € 72 180 € 411 674 € 150 973 € 221 959 € 209 403 € 3 239 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
132 893 € 542 678 € 222 612 € 21 874 € 221 178 € 184 497 € 268 936 € 179 799 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 410 € 2 865 € 40 338 € 90 187 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 410€ 2 865€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
40 338€ 90 187€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
498 € 363 € 230 € 144 € 110 € 78 € 47 € 6 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
78€ 47€ 6€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
128 985 € 539 450 € 222 382 € 21 730 € 221 068 € 144 081 € 178 702 € 179 793 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
110 411€ 305 306€ 212 702€ 20 987€ 149 281€ 104 559€ 79 208€ 124 742€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
53 615€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
16 517€ 1 633€ 1 603€ 411€ 57 397€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
25 646€ 25 410€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
999€ 997€ 987€ 243€ 246€ 409€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
247€ 243€ 243€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 058€ 231 514€ 7 090€ 89€ 14 144€ 13 629€ 73 820€ 784€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
21€