Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
897 806 € 3 990 343 € 1 816 884 € 1 039 058 € 1 343 165 € 1 621 768 € 1 724 050 € 191 242 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
897 806€ 3 990 343€ 1 816 884€ 1 039 058€ 1 343 165€ 1 621 768€ 1 724 050€ 191 242€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
843 475 € 2 967 546 € 1 685 237 € 618 472 € 1 133 783 € 1 325 449 € 1 440 431 € 186 429 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 462€ 32 721€ 1 808€ 41€ 2 988€ 1 299€ 21 838€ 186€
10
B.2
Služby
833 013€ 2 934 825€ 1 683 429€ 618 431€ 1 130 795€ 1 324 150€ 1 418 593€ 186 243€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
54 331 € 1 022 797 € 131 647 € 420 586 € 209 382 € 296 319 € 283 619 € 4 813 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
33 825 € 36 458 € 26 551 € 7 983 € 7 814 € 8 333 € 8 340 € 682 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 141€ 6 136€ 500€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 161€ 2 163€ 176€
16
C.4
Sociálne náklady
31€ 41€ 6€
17
D
Dane a poplatky
175€ 1 035€ 887€ 1 107€ 507€ 781€ 2 569€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 920€ 5 920€ 5 920€ 17 261€ 5 919€ 3 452€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
810€ 1 386€ 22 641€ 2 032€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 652€ 13 294€ 6 517€ 4 945€ 999€ 823€ 480€ 120€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
8 569 € 967 476 € 91 772 € 411 931 € 194 143 € 284 962 € 272 230 € 4 011 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 3€ 7€ 4€
41
O
Kurzové straty
1 536€ 21€ 16€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
293€ 580€ 351€ 238€ 288€ 236€ 211€ 12€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-293 € -2 116 € -351 € -257 € -285 € -245 € -207 € -12 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
8 276 € 965 360 € 91 421 € 411 674 € 193 858 € 284 717 € 272 023 € 3 999 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 380 € 206 405 € 19 241 € 42 885 € 62 758 € 62 620 € 760 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 380€ 206 405€ 19 241€ 42 885€ 62 758€ 62 620€ 760€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 896 € 758 955 € 72 180 € 411 674 € 150 973 € 221 959 € 209 403 € 3 239 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
8 276 € 965 360 € 91 421 € 411 674 € 193 858 € 284 717 € 272 023 € 3 999 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 896 € 758 955 € 72 180 € 411 674 € 150 973 € 221 959 € 209 403 € 3 239 €