Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
125 312 € 898 616 € 3 991 729 € 1 816 884 € 1 061 699 € 1 343 165 € 1 623 800 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
124 850€ 897 806€ 3 990 343€ 1 816 884€ 1 039 058€ 1 343 165€ 1 621 768€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
462€ 810€ 1 386€ 22 641€ 2 032€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
141 205 € 890 047 € 3 024 253 € 1 725 112 € 649 768 € 1 149 022 € 1 338 838 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 881€ 10 462€ 32 721€ 1 808€ 41€ 2 988€ 1 299€
11
C.
Služby
92 617€ 833 013€ 2 934 825€ 1 683 429€ 618 431€ 1 130 795€ 1 324 150€
12
D.
Osobné náklady
30 360€ 33 825€ 36 458€ 26 551€ 7 983€ 7 814€ 8 333€
13
E.
Dane a poplatky
144€ 175€ 1 035€ 887€ 1 107€ 507€ 781€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 960€ 5 920€ 5 920€ 5 920€ 17 261€ 5 919€ 3 452€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 243€ 6 652€ 13 294€ 6 517€ 4 945€ 999€ 823€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-15 893 € 8 569 € 967 476 € 91 772 € 411 931 € 194 143 € 284 962 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
20 352 € 54 331 € 1 022 797 € 131 647 € 420 586 € 209 382 € 296 319 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 € 3 € 7 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2€ 3€ 7€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
240 € 293 € 2 116 € 351 € 259 € 288 € 252 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
1 536€ 21€ 16€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
240€ 293€ 580€ 351€ 238€ 288€ 236€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-240 € -293 € -2 116 € -351 € -257 € -285 € -245 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-16 133 € 8 276 € 965 360 € 91 421 € 411 674 € 193 858 € 284 717 €
36
P.
Daň z príjmov
3 380€ 206 405€ 19 241€ 42 885€ 62 758€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-16 133 € 4 896 € 758 955 € 72 180 € 411 674 € 150 973 € 221 959 €