Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
11.05.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
55 278 € 64 361 € 112 881 € 113 739 € 85 999 € 88 359 € 97 717 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
29 298 € 46 327 € 63 357 € 80 385 € 69 125 € 79 625 € 90 125 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
27 125 € 37 625 € 48 125 € 58 625 € 69 125 € 79 625 € 90 125 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
69 125€ 79 625€ 90 125€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 173 € 8 702 € 15 232 € 21 760 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 173€ 8 702€ 15 232€ 21 760€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
25 980 € 18 034 € 49 524 € 33 354 € 11 804 € 8 218 € 7 586 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
22 152 € 12 524 € 21 414 € 26 268 € 6 490 € 2 828 € 750 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
19 120€ 7 221€ 14 720€ 24 052€ 3 064€ 2 828€ 750€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
109€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 511€ 44€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 273€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 032€ 3 792€ 6 694€ 2 216€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 828 € 5 510 € 28 110 € 7 086 € 5 314 € 5 390 € 6 836 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 828€ 5 510€ 28 110€ 7 086€ 70€ 2 711€
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 244€ 2 679€ 6 836€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 070 € 516 € 6 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
791€ 516€ 6€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 279€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
55 278 € 64 361 € 112 881 € 113 739 € 85 999 € 88 359 € 97 717 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
11 682 € 8 145 € 78 017 € 54 136 € 37 041 € 30 982 € 29 830 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 79 900 € 79 900 € 79 900 € 79 900 € 79 900 €
069
A.I.1
Základné imanie
79 900€ 79 900€ 79 900€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 503 € 3 503 € 2 309 € 1 454 € 1 151 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 151€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-358 € -5 386 € -28 073 € -44 313 € -50 070 € -50 070 € -32 220 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-50 070€ -50 070€ -32 220€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 537 € 5 028 € 23 881 € 17 095 € 6 060 € 1 152 € -17 850 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
43 596 € 56 216 € 34 864 € 59 603 € 48 958 € 57 377 € 67 887 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
90 € 90 € 90 € 45 € 177 € 160 € 431 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
90€ 90€ 90€ 45€ 177€ 431€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
160€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
109 € 133 € 71 € 8 766 € 15 € 9 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
15€ 9€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
43 310 € 55 806 € 34 444 € 50 746 € 48 766 € 57 217 € 67 447 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 266€ 3 749€ 17 429€ 16 257€ 2 961€ 6 781€ 50 971€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
11€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
33 179€ 51 233€ 8 724€ 27 534€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
43 231€ 46 749€ 15 995€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 884€ 645€ 2 500€ 2 745€ 903€ 308€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
178€ 173€ 164€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 981€ 179€ 5 791€ 4 210€ 1 249€ 2 961€ 306€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
244€ 245€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
87 € 187 € 259 € 46 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
87€ 187€ 259€ 46€